Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Luzino


 


- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Luzino na lata 2016-2019


Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino


- Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Luzino z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Luzino 

Gminna Ewidencja Zabytków:- Załącznik nr 1 - do pobrania, - Załącznik nr 2 - do pobrania


PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI:

BARŁOMINO:

- UCHWAŁA NR XLV/393/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Barłomino na lata 2010 - 2017". (wersja WORD)
- (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/393/2010 (wersja WORD)
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/393/2010 (wersja pdf)

DĄBRÓWKA:

- Uchwała Nr XXVII/237/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 06 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia "Planu Odnowy Miejscowości Dąbrówka na lata 2009-2018"

- Uchwała Nr XIV/154/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Dąbrówka

- Uchwała Nr XXI/ 217/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Dąbrówka

KĘBŁOWO:

Uchwała Nr XX/229/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kębłowo na lata 2012 - 2019"

- UCHWAŁA NR XLV/399/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kębłowo na lata 2010 - 2017"- (wersja pdf)- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/399/2010 (wersja WORD)- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/399/2010 (wersja pdf)KOCHANOWO:

  Uchwała Nr XX/228/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 10 lipca 2012 r.w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kochanowo na lata 2012 - 2019"  

- UCHWAŁA NR XLV/400/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kochanowo na lata 2010 - 2017" - (wersja pdf)- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/400/2010 (wersja WORD)- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/400/2010 (wersja pdf)LUZINO:

  Uchwała Nr XX/230/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Milwino na lata 2012 - 2019"

- UCHWAŁA NR XLIX/437/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Luzino na lata 2010 - 2017" (wersja WORD)- UCHWAŁA NR XLIX/437/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Luzino na lata 2010 - 2017" (wersja pdf)

- uchwała Nr XXVIII/257/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Luzino na 2009-2016

- Uchwała Nr XXXI/290/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Luzino na rok 2006MILWINO:

- UCHWAŁA NR XLV/396/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Milwino na lata 2010 - 2017". (wersja WORD)- (wersja pdf)- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/396/2010 (wersja WORD)- - załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/396/2010 (wersja pdf)

ROBAKOWO:
- UCHWAŁA NR XLV/398/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Robakowo na lata 2010 - 2017". (wersja WORD)
- (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/398/2010 (wersja WORD)
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/398/2010 (wersja pdf)

- Uchwała Nr XXI/ 218/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi RobakowoSYCHOWO:

  Uchwała Nr XX/231/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 10 lipca 2012 r.w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Sychowo na lata 2012 - 2019".     

- UCHWAŁA NR XLV/397/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Sychowo na lata 2010 - 2017". (wersja WORD)(wersja pdf)- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/397/2010 (wersja WORD)- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/397/2010 (wersja pdf)TĘPCZ:

- UCHWAŁA NR XLV/395/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Tępcz na lata 2010 - 2017". (wersja WORD)- (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/395/2010 (wersja WORD)
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/395/2010 (wersja pdf)

WYSZECINO:

Uchwała Nr XX/232/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 10 lipca 2012 r.w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Wyszecino na lata 2012 - 2019"

- UCHWAŁA NR XLV/394/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Wyszecino na lata 2010 - 2017". (wersja WORD)- (wersja pdf)- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/394/2010 (wersja WORD)- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/394/2010 (wersja pdf)

- Uchwała Nr XXI/ 219/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Wyszecino

ZELEWO:

- UCHWAŁA NR XLV/401/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Zelewo na lata 2010 - 2017"(wersja WORD)
- (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/401/2010 (wersja WORD)
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/401/2010 (wersja pdf)

INNE:

- Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Luzino na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2023 r. 

- Program ochrony środowiska dla Gminy Luzino na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023

Uchwała Nr XII/120/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 rw sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino na 2016 rok”.

- Uchwała Nr XII/121/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok".

Uchwała Nr XXXIII/393/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 31 października 2013 r.w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Luzino Nr XXXII/391/2013 z dnia 15 października 2013 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2014 rok".

Uchwała Nr XXXIII/394/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 31 października 2013 r.w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Luzino Nr XXXI/377/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Luzino

Uchwała Nr XXXI/377/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2013 r.w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Luzino”

 - uchwała wersja doc. (bez załącznika) 

- Uchwała Nr XXXVI/323/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2010 rok”- Uchwała Nr XXXVI/324/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia „Planu potrzeb Gminy Luzino w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w na rok 2010”
====================================================
- uchwała Nr XXVIII/258/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych w języku kaszubskim
===================================================

- Uchwała Nr XXVII/238/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 06 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2009 rok

- Uchwała Nr XXVII/239/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 06 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia "Planu potrzeb Gminy Luzino w zakresie wykonania prac społecznie użytecznych na rok 2009"

==================================================

- Uchwała XVI/166/2004 z dnia 31.08.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Luzino na lata 2004-2011, obejmującego Plan Gospodarki Odpadami Gminy Luzino na lata 2004-2011
- załącznik do uchwały nr XVI/166/2004 - Program Ochrony Środowiska Gminy Luzino na lata 2004-2011
- załącznik do Programu - Plan Gospodarki Odpadami Gminy Luzino na lata 2004-2001
==================================================
- Uchwała Nr XIV/161/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie przystąpienia do opracowania programu operacyjnego pt. "Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino"
- Uchwała Nr XV/162/04 z dnia 6.08.2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004-2013
- załącznik do uchwały - Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004-2013
- Uchwała Rady Gminy Nr XVII/171/2004 z dnia 14.10.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV/162/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 06.08.2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004-2013
- Uchwała Nr XXV/236/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XV/162/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 06 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004-2013
- Uchwała nr XXVI / 238 / 2005 Rady Gminy Luzino
z dnia 3 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XV/162/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 06 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004 – 2013

==================================================

- Uchwała Nr XIV/155/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie przystąpienia Gminy Luzino do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi - edycja 2004

==================================================

- Uchwała XX/137/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie uchwalenia "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUZINO
===================================================
- Uchwała XXII/151/2000 z dnia 13.10.2000 r. w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju Gminy Luzino do 2015 roku" Załącznik do uchwały

==================================================
- Uchwała Nr XXI/215/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania "Propozycji planu aglomeracji Gmina Luzino"

- Uchwała Nr XXI/216/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektów przygotowanych przez Sołectwo Dąbrówka, Robakowo i Wyszecino w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich , Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Uchwała Nr XVIII/179/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Luzino 

Uchwała Nr XXXII/391/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2013 r.
w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2014 rok".

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:17663
Treść wprowadził(a): Hinz Alicja, 2018-04-09 14:30:30
Treść wytworzył(a): Przewodniczący Rady Gminy Luzino, 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-08-07 10:01:58