Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Luzino


- AKTUALNE OGŁOSZENIA O PRZETARGACH, ZAPYTANIA OFERTOWE -


 ♦ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zapytania ofertowe i przetargi ♦ 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2.3/POIS/2017 DOT. PROJEKTU „ UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO — ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO " W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 „GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA W AGLOMERACJACH" 11 OŚ PRIORYTETOWA „OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU" PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020.

 

  • WYJAŚNIENIA NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR OR.2600.2.1.2017 NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU„ UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO — ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO " W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 „GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA W AGLOMERACJACH" 11 OŚ PRIORYTETOWA „OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU" PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:207412
Treść wprowadził(a): Wilkowska Marlena, 2017-12-13 16:29:20
Treść wytworzył(a): Wójt Gminy Luzino, 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-12-13 11:14:10