Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE


♦ Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy ♦


♦ Ogłoszenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ♦


♦ Ogłoszenia Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki ♦  


♦ Ogłoszenia archiwalne ♦


 

- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska: opiekun dziecka, pielęgniarki lub położnych, intendenta i obsługi prac biurowych, kucharza, pomocy kuchennych, woźnych oddziałowych do Żłobka Tuptusie w Luzinie  - aplikacje należy składać do 6 marca 2017 r.

Do pobrania:

- Wniosek o przyjęcie do pracy
- Oświadczenie o niekaralności
- Oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej
- Oświadczenie o braku obowiązków alimentacyjnych

- Oświadczenie o stanie zdrowia


- Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - dyrektor żłobka Tuptusie w Luzinie 

- Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na kierowniczym stanowisku urzędniczym - dyrektor żłobka Tuptusie w Luzinie

 - WÓJT GMINY LUZINO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY - dyrektora Żłobka „Tuptusie” w Luzinie w wymiarze 1 etatu - oferty należy składać do 10 lutego 2017 r..

UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert z 7. do 10 lutego 2017 r. godz. 12.00

Druki do pobrania: