Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Luzino


- Informacje dotyczące GOPS
- Aktualności GOPS   
- Kierownik    
- Zadania GOPS     
- Ustawa o pomocy społecznej   
- Zasady przyznawania świadczeń     
- Świadczenia z pomocy społecznej    
- Kryterium dochodowe dla świadczeń rodzinnych    
- Załatwianie spraw

- Projekty UE    
- Statut GOPS
- Regulamin organizacyjny
- Zapytania ofertowe i przetargi
- Wyniki zapytań ofertowych i przetargów
- Nabór na wolne stanowiska
- Nabór na wolne stanowiska - archiwum
- Sprawozdania z działalności
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W LUZINIE

 


ul. Młyńska 7, 84-242 Luzino

e-mail: gops@luzino.pl 

strona internetowa:  http://bip.luzino.pl/2452.html

NIP: 5882096009

REGON: 192616410

Tel. : (58)  678-20-68

FAX:  (58) 678-20-68 w. 70 

 

GODZINY URZĘDOWANIA :

od poniedziałku do piątku  - od 7.30 do 15.30

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie

przyjmuje interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach
od 10.00 - 12.00 oraz od 15.30 - 16.00. 

 

ZESPÓŁ ds. ASYSTY RODZINNEJ

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie

siedziba :

budynek Urzędu Gminy Luzino, ul. 10 Marca 11

 

GODZINY URZĘDOWANIA:

asystent rodziny: od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 15.30


psycholog: w każdy poniedziałek -  od 7.30 do 15.30

 


INFORMACJE


W dniu dzisiejszym (21.03.2016 r.) zamieszczony  zostaje " Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego" wraz z załącznikami do pobrania i samodzielnego wydruku (format PDF).

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego​

Dodatkowo Ośrodek zamieszcza OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r." jako podstawę do obliczania dochodu z gospodarstwa rolnego za rok 2014 r.

- OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.

- Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

 - Oświadczenie członka rodziny o dochodach

- Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego


Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego są już dostępne


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.11.2015 r. w wyniku przeprowadzonego postepowania nr ZP-1-2015 - Dożywianie dzieci w szkołach gminy Luzino w 2016 r.


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUZINIE

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/gops_luzino


KOMUNIKAT WÓJTA GMINY LUZINO Z DNIA 1.01.2015 R. O MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE "KARTY DUŻEJ RODZINY"

- WNIOSEK

- uprawnienia rodzin - informacje

- oferta partnerów


K O M U N I K A T w sprawie dodatku energetycznego dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

- wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie informuje, że w celu pomocy osobom bezrobotnym uruchomiono przez urząd pracy tzw. ZIELONĄ LINIĘ – tel. 19524 (opłata jak za połączenie lokalne), gdzie można uzyskać szereg bezpłatnych porad dotyczących form pomocy z urzędu pracy.

Wsparciem infolinii jest portal: www.zielonalinia.gov.pl, zawierający szereg poradników dla bezrobotnych oraz przedsiębiorców.


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:24708
Treść wprowadził(a): Wilkowska Marlena, 2017-11-27 09:26:51
Treść wytworzył(a): Marlena Wilkowka, 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-07-27 10:20:08