Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Luzino


Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska


 Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie


  Oświadczenie kandydata  


 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie


- Ogłoszenie z dnia 13 listopada 2017 r. o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie w wymiarze pełnego etatu - aplikacje można składać do 19 grudnia 2017 r.


- Ogłoszenie z dnia 19 lipca 2017 r. o naborze na wolne stanowisko młodszego asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie w wymiarze pełnego etatu - aplikacje można składać do 4 sierpnia 2017 r. 


- Ogłoszenie z dnia 29 czerwca 2017 r. o naborze na wolne stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie w wymiarze pełnego etatu - aplikacje można składać do 18 lipca 2017 r.


 - Ogłoszenie z dnia 17 lutego 2017 r. o naborze na wolne stanowisko urzednicze ds. swiadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie w wymiarze pełnego etatu - aplikacje należy składać do 28 lutego 2017 r. 

- lista kandydatów spełniających wymogi formalne 

- Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczenia wychowawczego


 - Ogłoszenie z dnia 9.01. 2017 r. o naborze na wolne stanowisko pracy na wolne stanowisko pracownika socjalnego - aplikacje należy składać do 2 lutego 2016 r. 

Uwaga! Przedłużono termin składania aplikacji do 28 lutego 2017 r. 


 - Ogłoszenie z dnia 26.10.2016 r. o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego - aplikacje należy składać do 18 listopada 2016 r.


 - Ogłoszenie z dnia 3.10.2016 r. o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego - aplikacje należy składać do 25 października 2016 r.


- Ogłoszenie z dnia 14.07.2016 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczenia wychowawczego - aplikacje należy składać do 26 lipca 2016 r.

- lista kandydatów spełniających wymagania formalne

informacja z dnia 03.08.2016 r. o wynikach naboru


- Ogłoszenie z dnia 08.07.2016 r. o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego - na zastępstwo - aplikacje należy składać do 19.07.2016 r.


- Ogłoszenie z dnia 08.07.2016 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych - aplikacje należy składać do 19.07.2016 r.

- lista kandydatów spełniających wymagania formalne

- Informacja z dnia 28.07.21016 r. o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych


- Ołoszenie z dnia 20.05.2016 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjno-kancelaryjnych - aplikacje należy składać do 31.05.2016 r.

- Lista osób spełniających wymagania formalne

- Informacja z dnia 09.06.2016 r. o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. organizacyjno-kancelaryjnych


- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjno - kancelaryjnych - aplikacje należy składać do 17.05.2016 r.

- lista osób spełniających wymagania formalne

 


- Nabór na 3 wolne stanowiska urzędnicze ds. świadczenia wychowawczego - aplikacje należy składać do 23.02.2016 r.

- lista_osób spełniających warunki formalne

- Informacja o wynikach naboru z dnia 02.03.2016 r. 


 


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:22234
Treść wprowadził(a): Wilkowska Marlena, 2017-11-15 09:21:40
Treść wytworzył(a): A. Hinz, 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-11-15 09:21:36