Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina LuzinoŻłobek "Tuptusie"


ul. ks. Machalewskiego 17

84-242 Luzino

tel.: (58) 736 11 07

e-mail: info@tuptusie-luzino.pl


UCHWAŁY STATUTOWE:

- UCHWAŁA NR XXV/268/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Żłobek Tuptusie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Luzino

- UCHWAŁA NR XXVI/275/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Żłobkowi „Tuptusie” w Luzinie

- UCHWAŁA NR XLI/484/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka „Tuptusie” w Luzinie

 

UCHWAŁA NR XXXI/351/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/275/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Żłobkowi „Tuptusie” w Luzinie

 

OPŁATY ZA POBYT W ŻŁOBKU:

- UCHWAŁA NR XLI/485/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Luzino, ustalonych uchwałą Nr XXVI/276/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 30 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/349/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmiany wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Luzino, ustalonych uchwałą Nr XXVI/276/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 30 stycznia 2017 r.

- UCHWAŁA NR XXVI/276/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Luzino

NADZÓR NAD ŻŁOBKIEM:

Uchwała Nr XXIX/315/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17.05.2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XII/116/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 oraz uchwały nr XIV/149/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011 r. (dot. planu nadzoru nad żłobkiem)

INNE INFORMACJE:

Informujemy, że trwa stały nabór do Żłobka „Tuptusie” w Luzinie przy ul. Księdza  Machalewskiego  17, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Luzino.

Nabór dotyczy dzieci,  w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, będących mieszkańcami Gminy Luzino. Osoby zainteresowane skierowaniem swojego dziecka  do żłobka, muszą złożyć w żłobku wypełniony wniosek.  Wnioski można również pobrać w kancelarii urzędu gminy.

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka oraz kryteria naboru znajdują się poniżej.

Dodatkowe informacje dotyczące działalności żłobka, będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej gminy www.luzino.eu.

Szczegółowych informacji, dotyczących naboru można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 736 11 07.

Dokumenty do pobrania:

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:46
Treść wprowadził(a): Hinz Alicja, 2018-05-28 13:34:46
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-05-11 14:39:59