Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Luzino


- Ochrona Danych Osobowych -


W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, a także zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa ich przetwarzania w Urzędzie Gminy Luzino, Zarządzeniem nr 16/2017 Wójta Gminy Luzino z dnia 20 kwietnia 2017 r. wprowadzono „Politykę Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Luzino” oraz „Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym”.

W Urzędzie Gminy Luzino prowadzi się jawny Rejestr zbiorów danych osobowych Gminy LUZINO.

Powyższy rejestr prowadzony na podstawie:

  • art. 36 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r., poz. 1182 z póżn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. 2015, poz. 719)

Kontakt do Administratora Bezpieczeństwa Informacji: wso_al@luzino.eu


 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:8
Treść wprowadził(a): Wilkowska Marlena, 2017-05-18 12:25:31
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-05-18 12:23:54