Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Luzino


WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

I. WAŻNE AKTUALNOŚCI:

 


21 września 2018 r. mija termin zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Zgłoszenia przyjmuje Urząd Gminy Luzino ul. Ofiar Stutthofu 11, pok. nr 8 (sekretariat) w godzinach pracy.

 

OBWIESZCZENIE z dnia 18 września 2018 r. GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUZINIE

w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach do Rady Gminy Luzino, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Stan zarejestowania list kandydatów na radnych można na bieżąco sprawdzić na stronie PKW: https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/221507#geo_committee_stat

 

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W LUZINIE:

1) SKŁAD: - Komunikat Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie z dnia 12.09.2018 r.

- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I w sprawie powołania Gminnej Komisji wyborczej w Luzinie - do pobrania - KLIKNIJ

 

MIEJSCA DO PLAKATOWANIA:

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wojtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2018 r.

 

 

Więcej informacji na stronie: https://slupsk.kbw.gov.pl/769_Komunikaty_Komisarza_Wyborczego

 

II. INFORMACJE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ:

https://wybory2018.pkw.gov.pl/

 

III. INFORMACJE LOKALNE

1) OKRĘGI I OBWODY WYBORCZE:

- UCHWAŁA NR XLII/496/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Luzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

- UCHWAŁA NR XLIII/498/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie utworzenia okręgu wyborczego nr 5 w powiecie wejherowskim

- UCHWAŁA NR XLIV/510/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany podziału Gminy Luzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

2) LICZBA RADNYCH WYBIERANYCH W OKRĘGACH:

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) podaje się do publicznej wiadomości treść zarządzenia Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018 – 2023 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 26 lutego 2018 r. poz. 671) – do pobrania

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:315
Treść wprowadził(a): Hinz Alicja, 2018-09-18 08:20:58
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-09-18 08:19:30