BIP nagł 3

» Aktualności


» Gospodarka komunalna


» Nabór na wolne stanowiska 


»  Uchwały 


» Plany, programy


» Informacje o środowisku


» Działalność gospodarcza


» Kontrole


» Budżet


» Majątek Gminy


» Przetargi


»  Oświadczenia majątkowe


» Rejestry, ewidencje,archiwa 


» Wybory

MENU PODMIOTOWE

MENU TEMATYCZNE

Redakcja Biuletynu
Instrukcja
Rejestr zmian

 » Wójt Gminy


 » Urząd Gminy


» Rada Gminy


» Urząd Stanu Cywilnego


» Jednostki organizacyjne


» Gminne instytucje kultury


» Jednostki pomocnicze


» Organizacje pozarządowe

INFORMACJE DODATKOWE
Liczba odwiedzin: 898899

STUDIUM UWARUNKOWAŃ:

 

 - UCHWAŁA NR XXIX/368/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 czerwca 2013 r. sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino

 - załącznik graficzny

 

Uchwała Nr XVIII/185/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino w zakresie działek nr 31 i 259 w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, działki nr 320/5 w obrębie geodezyjnym Kębłowo, działki nr 117/6 w obrębie geodezyjnym Luzino oraz działki nr 34/28 w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Luzino  

 

Uchwała Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie zmiany oraz uchwalenia tekstu jednolitego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Luzino 

UCHWAŁA NR XLIII/383/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino (wersja WORD), (wersja pdf)UCHWAŁA NR XLIII/381/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino (wersja WORD), (wersja pdf)- załącznik nr 1 do studium, (wersja pdf)- załącznik nr 2 do studium studium (wersja pdf)- załącznik nr 3 do studium,
- uchwała Nr XXXI/277/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzino” pod trasę gazociągu DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej

==================================================================================
- Uchwała Nr XXXV/336/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10.10.2006 r. w sprawie przyjęcia zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzino- Uchwała Nr XVIII/188/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzino ==================================================
==================================================
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:
KADENCJA 2006-2010 i 2010-2014:
Uchwała Nr XV/156/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

============================================================

UCHWAŁA NR XLIII/382/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzino pod trasę gazociągu DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej (wersja word), (wersja pdf)- Załącznik Nr 1a (pdf) ,
- Załącznik Nr 1b (pdf)

 

BARŁOMINO:

Uchwała Nr XLII/473/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 30 czerwca 2014 r.w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Barłomino część działki nr 67 zatwierdzonego Uchwałą nr XXXIV/255/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2002 r., w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego  fragmentów wsi Kochanowo ( obręb Kębłowo ), Barłomino, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Milwino, Dąbrówka, Zelewo, gm. Luzino ( Dz.U. z 2002, nr 28, poz. 681 ) w zakresie  fragmentu miejscowości  Barłomino  ( działki nr 67/2 i nr 67/3 )

 

- UCHWAŁA NR XXIX/366/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dąbrówka, działka nr 194/9, nr 194/11 i nr 194/12 oraz fragmentu wsi Barłomino, działka nr 85/8 i część działki nr 85/13, gm. Luzino.

 

Uchwała Nr XXII/257/2012  Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dąbrówka, działka nr 194/9, nr 194/11 i   nr 194/12 oraz fragmentu wsi Barłomino, działka nr 85/8 i   część działki nr 85/13  

- Uchwała Nr XXXVI/331/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Barłomino (działki nr 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 33/7, 33/8, 33/12, 32) w gminie Luzino- załącznik graficzny do uchwały Nr XXXVI/331/2009 - Uchwała Nr X/72/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawieprzystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Barłomino (działki nr 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 33/7, 33/8, 33/12, 32 ) w gminie Luzino

DĄBRÓWKA:

 

Uchwała Nr XXXIV/403/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Dąbrówka, obręb geodezyjny Dąbrówka w zakresie działek nr 31 i 259, gm. Luzino

- UCHWAŁA NR XXIX/366/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dąbrówka, działka nr 194/9, nr 194/11 i nr 194/12 oraz fragmentu wsi Barłomino, działka nr 85/8 i część działki nr 85/13, gm. Luzino.

 

  - UCHWAŁA NR XXIX/364/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka (działki nr 85/13, 85/14, 85/15, 85/29, 85/36, 85/39, 85/41, 85/42, 85/43, 85/44, 85/45 i 85/46), gm. Luzino.

 

Uchwała Nr XVIII/187/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dąbrówka, obręb geodezyjny Dąbrówka w zakresie działek nr 31 i nr 259, gmina Luzino  

Uchwała Nr XIII/134/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dąbrówka ( działki nr 85/13, 85/14, 85/15, 85/29, 85/36, 85/39, 85/41, 85/42, 85/43, 85/44, 85/45 i 85/46 )   

- wersja WORD, - wersja pdf 

- Uchwała Nr XXXVI/332/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dąbrówka (część działki nr 126) w gminie Luzino- załącznik graficzny do uchwały Nr XXXVI/332/2009- Uchwała Nr X/73/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Dąbrówka (część działki nr 126 ) w gminie Luzino

 

KĘBŁOWO:

 

Uchwała Nr XXXVI/428/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2013 r.w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kębłowo, gmina Luzino

Uchwała Nr XXXI/379/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2013 r.w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kębłowo, gmina Luzino (dot. działki 725)

 - uchwała wersja doc. (bez załącznika) 

  Uchwała Nr XVIII/186/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r.w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kębłowo, gmina Luzino Kębłowo (dot. działki nr 725) 

Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29.12.2010 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/256/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2002r. w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Luzino i fragmentów wsi Kębłowo w gminie Luzino (Dz.U. Woj. Pom. Nr 28 poz. 682 z dnia 6 maja 2002r.) (wersja WORD), uchwała (wersja pdf)

- Uchwała Nr XXXVI/333/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działki nr cz.365, 248) w gminie Luzino- załącznik graficzny do uchwały Nr XXXVI/333/2009- uchwała Nr XXXI/278/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo dot. działki nr 530/2 w gminie Luzino, zatwierdzonego Uchwałą Nr XI/126/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2003r. (Dz.Urz.Woj. Pomorskiego Nr 24 poz. 521 z dnia 01 marca 2004r.) w zakresie działki 530/4- UCHWAŁA Nr XX / 173 / 2008 RADY GMINY LUZINO z dnia 06 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo dot. działki nr 530/2 w gminie Luzino, zatwierdzonego Uchwałą Nr XI/126/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2003r. (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 24 poz.521 z dnia 01 marca 2004r.) w zakresie działki 530/4

- Uchwała Nr XVI 144 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kębłowo ( działka nr 725), gm. Luzino- Uchwała Nr X/74/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działki nr cz.365, 248 ) w gminie Luzino

 

KOCHANOWO:
- UCHWAŁA NR XLII/372/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr IX/93/2003 z dnia 15 października 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo /obręb geodezyjny Kębłowo/ (działki nr 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686,687, 688, 689, 286/14, 286/15, 286/16, 286/11) w gminie Luzino,- wersja pdf- Uchwała Nr XXXVI/334/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kochanowo, obręb Kębłowo (część działki nr 234) w gminie Luzino- załącznik graficzny do uchwały Nr XXXVI/334/2009- Uchwała Nr XXIII/ 193/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 265/2 we wsi Kochanowo w gminie Luzino

 

LUZINO:

 

Uchwała Nr XLV/501/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działki: nr 117/4, nr 718/27 i nr 94/36)

Uchwała Nr XLV/502/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino w zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działki nr 94/53, 951 i 1131/6)

UCHWAŁA NR XXXVIII/451/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino uchwalonego Uchwałą nr XXXIX/353/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego Nr 81, poz. 1457 z dnia 07 czerwca 2010 r., ze zm. w zakresie działki nr 105/11 w Luzinie

  

UCHWAŁA NR XXXVIII/452/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino uchwalonego Uchwałą nr XXXIX/353/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego Nr 81, poz. 1457 z dnia 07 czerwca 2010 r., ze zm. w zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działki nr 32/10, nr 32/9, nr 903, nr 1080/3, nr 10/3, nr11/17, nr 11/21, nr 11/16, nr 11/20, nr 11/19, 11/15, nr 11/18, nr 12/2, nr 13/3, nr 13/4, nr 16/3, nr 20/6, nr 20/5, nr 21, nr 22/1, nr 22/3, nr 22/4, nr 22/2 i nr 22/5).

Uchwała Nr XXXVIII/453/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2014 r.w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działki: nr 117/4, nr 718/27 i nr 94/36)

  - Uchwała Nr XXXV/417/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działki: nr 94/53, 951 i 1131/6) 

Uchwała Nr XXXIV/402/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 117/6), gm. Luzino

- UCHWAŁA NR XXIX/367/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 czerwca 2013 r.  sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działka r 31/36 i nr 31/70), gm. Luzino.

 

- UCHWAŁA NR XXIX/366/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dąbrówka, działka nr 194/9, nr 194/11 i nr 194/12 oraz fragmentu wsi Barłomino, działka nr 85/8 i część działki nr 85/13, gm. Luzino.

 

  - UCHWAŁA NR XXIX/365/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 24).

 

- UCHWAŁA NR XXIX/363/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 czerwca 2013 r.w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/342/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 117/6 ), gm. Luzino

 

Uchwała Nr XXVIII/342/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 117/6), gm. Luzino;

Uchwała Nr XXVIII/343/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 1447), gm. Luzino;

Uchwała Nr XXVIII/344/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia  do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działki nr 32/10, nr 32/9, nr 903, nr 1080/3, nr 10/3, nr 11/17, nr 11/21, nr 11/16, nr 11/20, nr 11/19, nr 11/15, nr 11/18, nr 12/2, nr 13/3, nr 13/4, nr 16/3, nr 20/6, nr 20/5, nr 21, nr 22/1, nr 22/3, nr 22/4, nr 22/2 i nr 22/5);

Uchwała Nr XXVII/321/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r.w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 105/11 ) 

 

UCHWAŁA NR XXVII/322/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działki nr : 991/2, 625/60, 625/65, 1370, 1453, 1355/4, 624/2, 191/19, 191/20, 191/21, 191/22, 191/23, 191/24, 191/25, 191/26, 191/27, 437/4, 437/6, 437/8, 437/5, 898/4, 898/3), gm. Luzino.

Uchwała Nr XXIV/297/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w   Uchwale Nr XXXIX/353/2010 Rady Gminy Luzino z   dnia 24 marca 2010r. w   sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino.  

Uchwała Nr XXI/237/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w   zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 24)  

Uchwała Nr XXI/238/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r.w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 31/36 i   nr 31/70)  

- Uchwała Nr XIX/216/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino ( działka nr 1447 )  

  - Uchwała Nr XIX/217/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino

 

  Uchwała Nr XIX/218/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (działki nr 221/2, 221/3, 221/4), gm. Luzino  

  Uchwała Nr XVI/171/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino ( działki: nr 991/2, nr 625/60, nr 625/65, nr 1370, nr 1453, nr 1355/4, nr 624/2, nr 191/19, nr 191/20, nr 191/21, nr 191/22, nr 191/23, nr 191/24, nr 191/25, nr 191/26, nr 191/27, nr 437/4, nr 437/6, nr 437/8, nr 437/5, nr 898/4 i nr 898/3), gmina Luzino 

Uchwała Nr XIV/151/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Luzino Nr VII/46/2011 z dnia 28 marca 2011r., w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino, gm. Luzino 

  Uchwała Nr XIII/135/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino, gmina Luzino (dotyczy Uchwały Nr L/445/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino, gmina Luzino)  

- wersja WORD, - wersja pdf

 ===================================================================

Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29.12.2010 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/256/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2002r. w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Luzino i fragmentów wsi Kębłowo w gminie Luzino (Dz.U. Woj. Pom. Nr 28 poz. 682 z dnia 6 maja 2002r.) (wersja WORD)uchwała (wersja pdf)

UCHWAŁA NR XLIII/380/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XXXIX/353/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), m.Luzino (wersja WORD), (wersja pdf)

- UCHWAŁA NR XXXIX/353/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino

- załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/353/2010

- załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/353/2010

- załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIX/353/2010

- załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX/353/2010

- załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXIX/353/2010 - załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXIX/353/2010 - załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXIX/353/2010 - załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXIX/353/2010- załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXIX/353/2010 - załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXIX/353/2010 - załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXIX/353/2010 - Uchwała Nr XVI 142 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Luzino, działka nr 211/1 na terenie gminy Luzino- Uchwała Nr XVI 143 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Luzino, działki nr 181/3, 181/4, 181/5 na terenie gminy Luzino- Uchwała Nr XVI 140 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Luzino, działki nr 695/1,3÷7; 696/1,4,5; 697/1, cz. 697/2, 698, cz. 107, cz. 555/6, 555/1, cz. 911, 910, 912, 913/8, cz. 913/7, cz. 913/13; 913/9÷11;625/16÷21; 625/8,9; 625/50,52,56,58,59; 624/1,2; 1450/1÷8 na terenie gminy Luzino- Uchwała Nr XIII/115/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Luzino,
działki nr 198/1 i 198/2 na terenie gminy Luzino
- Uchwała Nr X/71/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino MILIWNO:

Uchwała Nr XXVIII/345/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Milwino, działki nr 135, 136, 140, 151 i 154 na terenie gminy Luzino, w zakresie działki nr 140;

- Uchwała Nr XXXVI/335/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działki nr 10/21, 53/7, 64/2) w gminie Luzino- załącznik graficzny do uchwały Nr XXXVI/335/2009- Uchwała Nr XVI 141 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Milwino, działki nr 135, 136, 140, 151 i 154 na terenie gminy Luzino

 

ROBAKOWO:

 

Uchwała Nr XLV/503/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Robakowo, działki nr 86/7 i cz. nr 86/8, gm. Luzino

- Uchwała Nr XXXV/416/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Robakowo, działka nr 86/7 i cz. Nr 86/8, gmina Luzino

- Uchwała Nr XXXVI/336/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr 41/28,41/29, 41/30, 41/31, 41/32, 32/4, 34/19, 34/20, 34/21, 34/22-34/28, 36/50) w gminie Luzino- załącznik graficzny do uchwały Nr XXXVI/336/2009

SYCHOWO:
- UCHWAŁA NR XLVI/407/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sychowo, część działki nr 204 w zakresie działek nr 204/1 i 204/2, gm. Luzino (wersja WORD)- (wersja pdf)- załącznik nr 1 do uchwały NR XLVI/407/2010- (wersja pdf)- załącznik nr 2 do uchwały NR XLVI/407/2010- (wersja pdf)- załącznik nr 3 do uchwały NR XLVI/407/2010- (wersja pdf)- Uchwała Nr XXXVI/337/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Sychowo (działki nr 208/27, 208/29÷208/36, cz. 208/37, 208/38) w gminie Luzino
- załącznik graficzny do uchwały Nr XXXVI/337/2009

- Uchwała Nr XXXVI/342/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sychowo, część działki nr 204 na terenie gminy Luzino, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/114/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudzień 2007r. / Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 15, poz. 381 z dnia 28.02.2008r. /., w zakresie działek nr 204/1 i 204/2

WYSZECINO:
- Uchwała Nr XXXVI/338/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Wyszecino (część działki nr 102) w gminie Luzino
- załącznik graficzny do uchwały Nr XXXVI/338/2009

ZELEWO:

  Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zelewo - część działki nr 7/9, gmina Luzino (wersja WORD)

uchwała Nr IV/16/2010 (wersja pdf)

załącznik nr 1 do uchwały (wersja pdf)

załącznik nr 2 do uchwały (wersja WORD)

załącznik nr 2 do uchwały (wersja pdf)

załącznik nr 3 do uchwały (wersja WORD)

załącznik nr 3 do uchwały (wersja pdf)


- Uchwała Nr XXXVI/339/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Zelewo (działki nr 8/1, 11, 12, 32, 49/1, 49/2) w gminie Luzino
- załącznik graficzny do uchwały Nr XXXVI/339/2009

- uchwała Nr XXXIII/287/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zelewo (część działki nr 7/9 ), gmina Luzino.

- Uchwała Nr XIII/116/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zelewo, działki nr: 86/8, 86/9, 86/10, 86/11, 86/12, 86/13, 86/14, 86/15, 86/16, 86/17, 86/18, 86/19, 86/20, 86/21, 86/22, 86/23, 86/24, 86/25, 86/26, 86/27, 86/28, 86/29 na terenie gminy Luzino

ZIELNOWO:

 

Uchwała Nr XXXII/389/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2013 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zielnowo (działka nr 260/17) w gminie Luzino

Uchwała

Nr XXI/246/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r.w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Zielnowo (działka nr 260/17) w   gminie Luzino  

- Uchwała Nr XXXVI/340/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zielnowo (działka nr 260/17) w gminie Luzino- załącznik graficzny do uchwały Nr XXXVI/340/2009UCHWAŁY ZBIORCZE:
- uchwała Nr XXXIII/297/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- Wieś Kębłowo, część działki nr 329/7, (obecnie działki nr 329/14, 329/15, 329/16, 329/17, 329/18, 329/20, 329/21, 329/22, 329/23, 329/24, 329/29, 329/30, 329/31, 329/32, 329/33, 329/34, 329/36, 329/37, 329/38, 329/39, 329/42, 329/43, 329/44, 329/45, 329/46, 329/47, 329/48, 329/49 ), gmina Luzino
- Wieś Kębłowo, część działki nr 333/12, ( obecnie działki nr 333/13, 333/14, 333/15, 333/16, 333/18, 333/19, 333/20, 333/21, 333/22, 333/23, 333/24, 333/25, 333/26, 333/27, 333/28, 333/29, 333/70, 33/71), gmina Luzino
- Wieś Kębłowo, działka nr 335/1, ( obecnie działki nr 335/9, 335/10, 335/11, 335/12, 335/13, 335/14 ), gmina Luzino
-Wieś Kębłowo, działki nr 348/15, 348/16, 348/17, 348/18, 348/19, gmina Luzino
-Wieś Kębłowo, działki nr 348/21, 348/22, 348/23, 348/24, 348/25, 348/26, 348/27, 348/28, 348/29, 348/30, gmina Luzino
-Wieś Kębłowo, część działki nr 375/16, ( obecnie działki nr 375/17, 375/18, 375/19, 375/20, 375/21, 375/22, 375/24, 375/25, 375/26, 375/27, 375/29, 375/30, 375/31, 375/33, 375/34, 375/35, 375/36, cz. dz. nr 375/32), gmina Luzino
-Wieś Kębłowo, część działki nr 380/35, ( obecnie działki nr 380/36, 380/37, 380/38, 380/39, 380/40, 380/41, 380/44, 380/45, 380/46, 380/47, 380/48, 380/49 ), gmina Luzino
-Wieś Kębłowo, część działki nr 383/25, (obecnie działki nr 383/33, 383/34, 383/35, 383/37, 383/38, 383/39, 383/40, 383/41, 383/42, 383/43, 383/45, 383/46, 383/47, 383/48, 383/49, 383/50, 383/52, 383/53, 383/54, 383/55, 383/56, 383/57) gmina Luzino
-Wieś Kębłowo, część działki nr 369/2, gmina Luzino
zatwierdzonych Uchwałą Nr XXXIV/256/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2002
/ Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 28, poz. 682 z dnia 06 maja 2002 r. /
- Uchwała Nr XXIX/264/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo ( wsie Kębłowo i Kochanowo), gmina Luzino- Uchwała Nr XXIX/265/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dla trasy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej- Protokół z dnia 23.04.2009 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami - Uchwała Nr XXV/228/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zmiany sposobu użytkowania gazociągu średniego ciśnienia DN 100 na gazociąg wysokiego ciśnienia przebiegającego przez teren działek nr: 1438 w obrębie geodezyjnym Luzino, 164, 285/4, 286/2 i 91/2 w obrębie geodezyjnym Zelewo, 561, 130, 128, 71, 64, 63 i 711 w obrębie geodezyjnym Kębłowo, gmina Luzino, - załączniki graficzne- Uchwała Nr XVI 153 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/117/2007z dnia 06.12.2007 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zmiany sposobu użytkowania gazociągu średniego ciśnienia dn 100 na gazociąg wysokiego ciśnienia przebiegającego przez teren działek nr 1438 w obrębie geodezyjnym Luzino, 164 i 285/4 w obrębie geodezyjnym Zelewo, 561, 130, 128, 71, 64, 63 i 711 w obrębie geodezyjnym Kębłowo, gmina Luzino- Uchwała Nr XIII/114/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sychowo, część działki nr 204 na terenie gminy Luzino- Uchwała Nr XIII/117/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zmiany sposobu użytkowania gazociągu średniego ciśnienia DN 100 na gazociąg wysokiego ciśnienia przebiegającego przez teren działek nr: 1438 w obrębie geodezyjnym Luzino, 164 i 285/4 w obrębie geodezyjnym Zelewo, 561, 130, 128, 71, 64, 63 i 711 w obrębie geodezyjnym Kębłowo, gmina Luzino=================================================
- Uchwała Nr X/75/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo, obręb Kębłowo (część działki nr 234) w gminie Luzino- Uchwała Nr X/76/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działki nr 10/19, 53/7, 64/2) w gminie Luzino- Uchwała Nr X/77/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr cz. 41/22, 32/4, 34/19, 34/20, 34/21, 34/22 – 34/28, 36/50 ) w gminie Luzino- Uchwała Nr X/78/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Sychowo, obręb Robakowo (część działki nr 208/28) w gminie Luzino- Uchwała Nr X/79/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wyszecino (część działki nr 102) w gminie Luzino

- Uchwała Nr X/80/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Zelewo (działki nr 8/1, 11, 12, 32, 49) w gminie Luzino

- Uchwała Nr X/81/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino – działki nr 1255/6, 1254, 833/2, 841, 842, 844/54, 845/6, 736, 850/7, 57/2 i 56, fragmentów wsi Kębłowo – działki nr 69/1, 69/9, 657/16, 657/10, 657/1, 657/5, 657/4, 642, 635, 634, 633, 630, 628, 627, 626, 625, 624, 622, 618, 617, 615, 612, 610, 609, 608, 607, 606, 604, 603, 587, 585, 584, 568, 564, 562, 561, 559/2, 599/3, 558, 557, 556, 555, 554, 202, 213, 203, 212, 210, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 201, 191, 179, 178, 66, 170, 124, 103, 108, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 122, 125, 57A/6LP, 130, 73, 128, 50/4LP, 67, 71, 31, 29, 26, 23, 17, 20 i 21, fragmentów wsi Zelewo – działki nr 196/1, 196/3, 196/2, 195, 194, 193, 178, 177, 176, 175, 192, 190, 167, 163, 164/2, 162/4, 164, 146, 145, 147, 139, 141, 142, 136, 135, 130, 131, 119, 112, 100, 99, 115, 92, 285, 284, 283, 282, 281/2, gm. Luzino

==================================================
- Uchwała Nr VII/47/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działka nr 136) w gminie Luzino
- Uchwała Nr VII/48/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr 1438), wsi Zelewo (działki nr 164 i 285/4) oraz wsi Kębłowo (działki nr 561, 130, 128 i 71) w gminie Luzino
- Uchwała Nr VII/49/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 265/2 we wsi Kochanowo w gminie Luzino
- Uchwała Nr VII/50/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "wieś Kębłowo, działki nr 488, 486/2, 487/2, gmina Luzino"
- Uchwała Nr VII/51/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 183/9, 183/6, 183/7, 192, 193, 191/3, 191/4, 191/5, 191/6, 191/7, 191/8, 191/9, 191/10, 191/11, 191/12, 191/13, 191/14, 191/15, 191/16, 191/17, 191/18, 191/19, 191/20, 191/21, 191/22, 191/23, 191/24, 191/25, 191/26, 191/27, 191/28, 191/29, 191/30, 191/31, 191/32, 191/33, 191/34, 191/35, 191/36, 191/37, 191/38, 191/39, 191/40, 191/41, 191/42, 194/1, 194,3, 194/4 we wsi Luzino, gmina Luzino
==================================================


KADENCJA 2002-2006:

- Uchwała Nr XXXIV/309/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoarowania przestrzennego fragmentów wsi Zielnowo (dz. 260/17) w gminie Luzino, załącznik graficzny
==================================================
- Uchwała Nr XXXIV/310/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (część działki nr 832) w gminie Luzino, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVII/282/02 Rady Gminy Luzino z dnia 4 lipca 2002 r. /Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 31, poz. 362 z dnia 03.03.2003 r./ , załacznik graficzny
==================================================
- Uchwała Nr XXXII/300/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27.04.2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowgo planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działki nr 711, 62, 63 i 64) w gminie Luzino
==================================================
Uchwała Nr XX /201 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), Kębłowo i Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo), Robakowo
i Sychowo (obręb geodezyjny Robakowo), Milwino (obręb geodezyjny Milwino), Wyszecino (obręb geodezyjny Wyszecino), Tępcz (obręb geodezyjny Tępcz), Dąbrówka (obręb geodezyjny Dąbrówka), Barłomino (obręb geodezyjny Barłomino), Zelewo (obręb geodezyjny Zelewo), Zielnowo (obręb geodezyjny Zielnowo), Gmina Luzino

==================================================

- Uchwała Nr XIV/146/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Robakowo (działki nr cz. 57/3 i cz. 57/4) w gminie Luzino
==================================================
- Uchwała Rady Gminy Nr XII/130/04 z dnia 24.02.2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Luzino (obręb geodezyjny Luzino), Kębłowo i Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo), Robakowo i Sychowo (obręb geodezyjny Robakowo), Milwino (obręb geodezyjny Milwino), Wyszecino (obręb geodezyjny Wyszecino), Tępcz (obręb geodezyjny Tępcz), Dąbrówka (obręb geodezyjny Dąbrówka), Barłomino (obręb greodezyjny Barłomino), Zelewo (obręb geodezyjny Zelewo) i Zienowo (obręb geodezyjny Zielnowo), gm. Luzino
==================================================
- Uchwała Rady Gminy XI/126/03 z 30.12.2003 r. w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kębłowo dot. działki nr 530/2, gm. Luzino
==================================================
- Uchwała IX/77/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1199/14) w gminie Luzino
- Uchwała IX/78/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działki nr 1180, 1181, cz. 1178) w gminie Luzino
- Uchwała IX/79/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działkanr 636/5), w gminie Luzino
- Uchwała IX/80/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1184), w gminie Luzino
- Uchwała IX/81/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działki nr 1281/1, 1281/2), w gminie Luzino
- Uchwała IX/82/03 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działki nr 822/27, 822/28, 822/29, 822/30, 822/31, 822/32, 822/33, 822/34, 822/36, 822/37, 822/38), w gminie Luzino
- Uchwała IX/83/03 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 475/4) w gminie Luzino
- Uchwała IX/84/03 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr cz. 241) oraz Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działka nr cz. 233) w gminie Luzino
- Uchwała IX/85/03 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 431/3) w gminie Luzino - Uchwała IX/86/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 435) w gminie Luzino
- Uchwała IX/87/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 434/2) w gminie Luzino
- Uchwała IX/88/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 330/3) w gminie Luzino
- Uchwała IX/89/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 332/2) w gminie Luzino
- Uchwała IX/90/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 380/34) w gminie Luzino
- Uchwała IX/91/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 450) w gminie Luzino
- Uchwała IX/92/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działki nr 510/1, 510/2, 510/3, 510/4, 512, 513, 514/1, 514/2, 514/3, 514/4, 516, 517, 518/1, 518/2, 519/9, 519/7, 522/2, 527/12) w gminie Luzino
- Uchwała IX/93/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działki nr 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 286/14, 286/15, 286/16, 286/11 ) w gminie Luzino
- Uchwała IX/94/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działka nr cz. 258) w gminie Luzino
- Uchwała IX/95/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działka nr cz. 281/2) w gminie Luzino
- Uchwała IX/96/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo(działka nr cz. 82/6, część północna) w gminie Luzino
- Uchwała IX/97/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 82/6, część południowa) w gminie Luzino
- Uchwała IX/98/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo ( działka nr cz. 36/32) w gminie Luzino
- Uchwała IX/99/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr 36/45)w gminie Luzino
- Uchwała IX/100/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 34/7) w gminie Luzino
- Uchwała IX/101/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr 39/13, 39/14) w gminie Luzino
- Uchwała IX/102/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Sychowo (działka nr 210/10) w gminie Luzino
- Uchwała IX/103/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wyszecino (działka nr 225/1) w gminie Luzino
- Uchwała IX/104/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wyszecino (działki nr cz. 21 i cz. 22) w gmie Luzino
- Uchwała IX/105/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działka nr 48/3, po wtórnym podziale: 48/4, 48/5 i 48/6) w gminie Luzino
- Uchwała IX/106/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działka nr cz. 164/8) w gminie Luzino
- Uchwała IX/107/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Tępcz ( działka nr cz. 20/1) w gminie Luzino
==================================================

- Uchwała Rady Gminy VII/59/03 z 27.06.2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Luzino, gmina Luzino
- Uchwała Rady Gminy VII/60/03 z 27.06.2003 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 486/2, 487/2, 488 w Kębłowie, gmina Luzino

==================================================
==================================================

KADENCJA 1990-1994:
- Uchwała V/24/90 z 14.09.1990 r. w sprawie potwierdzenia istnienia sołectw w Gminie Luzino
==================================================
- Uchwała VIII/55/90 z 21.12.1990 r. w sprawie wprawadzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino
==================================================
- Uchwała X/76/91 z 22.03.1991 r. w sprawie uchylenia uchwały, w sprawie wprowadzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino
==================================================
- Uchwała XIX/128/92 z 11.04.1992 r. w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne
==================================================
- Uchwała XX/137/92 z 22.05.1992 r. w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne
- Uchwała XX/139/92 z 22.05.1992 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino
==================================================
- Uchwała XXI/143/92 z 19.06.1992 r. w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiacych użytki rolne
==================================================
- Uchwała XXII/149/92 z 28.08.1992 r. w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne
==================================================
- Uchwała XXIV/165/92 z 16/10.1992 r. w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne
==================================================
- Uchwała XXVI/173/92 z 19.12.1992 r. w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne
==================================================
-Uchwała XXVII/181/93 z 05.02.1993 r. w sprawie przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne
==================================================
-Uchwała XXXIV/222/93 z 29.12.1993 r. w sprawie przyłączenia dwóch sołectw Strzebielina do Gminy Luzina
==================================================
- Uchwała XXXVII/237/94 z 22.04.1994 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino
==================================================
==================================================


KADENCJA 1994-1998:
- Uchwała IV/24/94 z 26.08.1994 r. w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne

==================================================
33. Uchwała V/33/94 z dnia 14.10.1994 r. w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne
==================================================
56. Uchwała VII/56/94 z 28.12.1994 r. w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne
==================================================
63. Uchwała VIII/63/95 z 27.01.1995 w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne
64. Uchwała VIII/64/95 z 27.01.1995 w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne
65. Uchwała VIII/65/95 z 27.01.1995 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino dotyczących działki Nr 530/2 we wsi Kębłowo, gm. Luzino i działek Nr Nr 86/3 i 87/3 we wsi Robakowo, gm. Luzino
==================================================
69. Uchwała IX/69/95 z 24.03.1995 w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne
72. Uchwała IX/72/95 z 24.03.1995 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino
73. Uchwała IX/73/95 z 24.03.1995 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Luzino nr XXXVII/237/94 z dnia 22.04.1994 r.
==================================================
90. Uchwała XII/90/95 z 20.07.1995 w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodrowania przestrzennego gminy Luzino w części dotyczącej lokalizacji żwirowni na dz. nr nr 86/3 i 87/3 we wsi Robakowo
94. Uchwała XII/94/95 z 20.07.1995 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino
95. Uchwała XII/95/95 z 20.07.1995 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino
96. Uchwała XII/96/95 z 20.07.1995 w sprawie odrzucenia wniesionego zarzutu do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino
97. Uchwała XII/97/95 z 20.07.1995 w sprawie odrzucenia wniesionego zarzutu do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino
98. Uchwała XII/98/95 z 20.07.1995 w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino
99. Uchwała XII/99/95 z 20.07.1995 w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino
==================================================
114. Uchwała XIV/114/95 z 29.09.1995 w sprawie przyłączenia dwóch sołectw Strzebielina do Gminy Luzino
==================================================
135. Uchwała XVIII/135/96 z 26.01.1996 o przystąpieniu do sporządzania zmiany do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Luzino nr XXXVII/237/94 z dnia 22.04.1994 r.(...)
==================================================
141. Uchwała XIX/141/96 z 22.03.1996 o przystąpieniu do sporządzania zmiany do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Luzino nr XXXVII/237/94 z dnia 22.04.1994 r. (...)
==================================================
156. Uchwała XXI/156/96 z 02.07.1996 w sprawie uchwalenia zmiany do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino w części dotyczącej lokalizacji Wytwórni Mas Bitumicznych na działce nr 530/2 we wsi Kębłowo
==================================================
188. Uchwała XXV/188/96 z 30.12.1996 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Luzino Nr XVIII/135/96 z dnia 26.01.1996 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Luzino Nr XXVII/237/94 z dnia 22.04.1994 r.(...)
==================================================
225. Uchwała XXXI/225/97 z 29.08.1997 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Luzino Nr XVII/135/96 z dnia 26 stycznia 1996 r. i uchwały Nr XIX/141/96 z dnia 22 marca 1996 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy LUzino (...)
==================================================
243. Uchwała XXXIV/243/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 213/12 w Luzinie
244. Uchwała XXXIV/244/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 816 w Luzinie
245. Uchwała XXXIV/245/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej części działki nr 857 w Luzinie
246. Uchwała XXXIV/246/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 1165/5 w Luzinie
247. Uchwała XXXIV/247/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 21 we wsi Barłomino
248. Uchwała XXXIV/248/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej części działki nr 29 we wsi Barłomino
249. Uchwała XXXIV/249/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 464 we wsi Kębłowo
250. Uchwała XXXIV/250/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej części działek nr 298/1 i 298/2 we wsi Kochanowo
251. Uchwała XXXIV/251/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 45 we wsi Robakowo
252. Uchwała XXXIV/252/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej części działki nr 109 we wsi Robakowo
253. Uchwała XXXIV/253/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej części działki nr 195/3 we wsi Sychowo, obręb Robakowo
254. Uchwała XXXIV/254/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej części działki nr 261/2 we wsi Sychowo, obręb Robakowo
255. Uchwała XXXIV/255/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej części działki nr 79 we wsi Wyszecino
256. Uchwała XXXIV/256/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działek nr 704/4 i 717/14 w Luzinie
257. Uchwała XXXIV/257/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej części działki nr 286 we wsi Kochanowo
258. Uchwała XXXIV/258/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działek nr 299/1, 299/2, 299/4 i część 299/5 we wsi Kochanowo
263. Uchwała XXXIV/263/98 z 6.02.1998 r. w sprawie budowy autostrady A-1
==================================================
281. Uchwała XXXVIII/281/98 z 18.06.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagosppdarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działek nr 83/2, 84, 86, 1392-1405 i część nr: 32/21, 83/10, 92/5 w Luzinie
282. Uchwała XXXVIII/282/98 z 18.06.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działek nr 167/11, 167/12, 167/13, 167/15 i część 167/17 w Luzinie
==================================================
==================================================


KADENCJA 1998-2002:

24. Uchwała III/24/98 z 29.12.1998 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 213/12 w Luzinie
25. Uchwała III/25/98 z 29.12.1998 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej części działki nr 21 we wsi Barłomino
==================================================
39. Uchwała IV/39/99 z 5.03.1999 w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzino
==================================================
53. Uchwała VI/53/99 z dnia 23.04.1999 w sprawie przyłączenia dwóch sołectw Strzebielina do Gminy Luzino
==================================================
68. Uchwała VIII/68/99 z 25.06.1999 w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu dróg i ich zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych
==================================================
115. Uchwała XIV/115/00 z dnia 18.02.2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na trasie przebiegu przez teren Gminy Luzino gazociągu wysokiego ciśnienia
==================================================
134. Uchwała XVIII/134/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, Kębłowo, Kochanowo, Barłomino, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Tępcz, Milwino, Dąbrówka i Zelewo, gm. Luzino
==================================================
137. Uchwała XX/137/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie uchwalenia "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUZINO
142. Uchwała XX/142/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gimnazjum Publicznego w Luzinie
143. Uchwała XX/143/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego
145. Uchwała XX/145/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, Kębłowo, Kochanowo, Barłomino, Robakowo i Milwino, gm. Luzino
==================================================
163. Uchwała XXIV/163/01 z dnia 20.12.2000 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Luzino Nr XVIII/134/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r. oraz uchwały Rady Gminy Luzino Nr XX/145/2000 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, Kębłowo, Kochanowo, Barłomino, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Tępcz, Milwino, Dąbrówka i Zelewo, gm. Luzino
==================================================
180. Uchwała XXVI/180/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, Kębłowo, Kochanowo, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Milwino i Tępcz, gm. Luzino
==================================================
190. Uchwała XXVII/190/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kębłowo, gm. Luzino
==================================================
228. Uchwała XXXII/228/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Luzino, gmina Luzino
234. Uchwała XXXIII/234/01 z dnia 28.12.2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XX/145/2000 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, Kębłowo, Kochanowo, Barłomino, Robakowo, Milwino, gm. Luzino
==================================================
237. Uchwała XXXIV/237/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, dziłaka nr 904, gm. Luzino
238. Uchwała XXXIV/238/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, część działki nr 697/2 w gminie Luzino
239. Uchwała XXXIV/239/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, działki nr 549/4 i 549/5 w gminie Luzino
240. Uchwała XXXIV/240/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, działki nr 1167/24, 1167/25, 1167/26, 1167/27, 1167/28 i 1167/30 (część), w gminie Luzino
241. Uchwała XXXIV/241/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, działka nr 210/2 (część), w gminie Luzino
242. Uchwała XXXIV/242/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, działka nr 245, w gminie Luzino
243. Uchwała XXXIV/243/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, działka nr 296, w gminie Luzino
244. Uchwała XXXIV/244/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (Kochanowo), działak nr 256/1, w gminie Luzino
245. Uchwała XXXIV/245/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo, działka nr 456, w gminie Luzino
246. Uchwała XXXIV/246/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo, działki nr 408/2 i 408/3, w gminie Luzino
247. Uchwała XXXIV/247/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentó wsi Kębłowo, działki nr 351/57 (część), 351/50, 351/51, 351/52, 351/53, 351/54, 351/55, 351/56, w gminie Luzino
248. Uchwała XXXIV/248/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo, działka nr 337, w gminie Luzino
249. Uchwała XXXIV/249/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Barłomino, działka nr 19/3, w gminie Luzino
250. Uchwała XXXIV/250/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo, działka nr 127/7 (część), w gminie Luzino
251. Uchwała XXXIV/251/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo, działki nr 39/26, 39/27, 39/28, w gminie Luzino
252. Uchwała XXXIV/252/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo, działki nr 115/9, 115/20 (część), 115/21, 115/22, 115/23, 115/25, 115/26, w gminie Luzino
253. Uchwała XXXIV/253/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 117/8 w Luzinie
254. Uchwała XXXIV/254/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 241/2 we wsi Wyszecino
255. Uchwała XXXIV/255/02 z dnia 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb Kębłowo); Barłomino, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Milwino, Dąbrówka, Zelewo
256. Uchwała XXXIV/256/02 z dnia 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentó wsi Luzino i Kębłowo
257. Uchwała XXXIV/257/02 z dnia 15.03.2002 w sprawie rozpatrzenia i rozstrzynięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kębłowo działka 342, cz. działki 343/53"
258. Uchwała XXXIV/258/02 z dnia 15.03.2002 w sprawie rozpatrzenia i rozstrzynięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kębłowo działka nr 364, gmina Luzino"
259. Uchwała XXXIV/259/02 z dnia 15.03.2002 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 530/2 położonej we wsi Kębłowo, gm. Luzino
260. Uchwała XXXIV/260/02 z dnia 15.03.2002 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 822/27, 822/28, 822/29, 822/30. 822/31, 822/32, 822/33, 822/34, 822/36, 822/38 położonych we wsi Luzino, gm. Luzino
261. Uchwała XXXIV/261/02 z 15.03.2002 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego fragmentu wsi Kochanowo, obręb geodezyjny Kębłowo, gm. Luzino
==================================================
276. Uchwała XXVII/276/02 z 4.07.2002 w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego działki nr 364 we wsi Kębłowo, gmina Luzino
277. Uchwała XXVII/277/02 z 4.07.2002 w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego działki nr 3 42 i części działki 343/53 we wsi Kębłowo, gmina Luzino
278. Uchwała XXVII/278/02 z 4.07.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo, działka nr 95/3 (część), w gminie Luzino
279. Uchwała XXVII/279/02 z 4.07.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, działki nr 1143/1, 1143/2, 1143/3, 1143/4, 1143/5, 1143/6, 1143/7, 1143/8, 1143/9, 1143/10, 1143/12, 1143/13, 1143/14, w gminie Luzino
280. Uchwała XXVII/280/02 z 4.07.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, część działki nr 1144/3, w gminie Luzino
281. Uchwała XXVII/281/02 z 4.07.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 211 w Luzinie
282. Uchwała XXXVII/282/02 z 4.07. 2002 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego" Wieś Luzino, część działki nr 831 i część działki nr 832, gmina Luzino"
283. Uchwała XXXVII/283/02 z 4.07. 2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospdorowania przestrzennego dla działek nr 911 (część), 913/27, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 933, 934, 935 (część), 936 (część), 937 (część), 939 (część), 940 (część), 941/2 (część) i 942 we wsi Luzino, gmina Luzino
==================================================
==================================================


Wersja do druku


Liczba odsłon:  8194

Treść wytworzył(a): Przewodniczący Rady Gminy Luzino, 0000-00-00 00:00:00

Treść wprowadził(a):  Alicja Hinz, 2014-10-30 12:08:47

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2014-07-02 15:50:26