Gmina Luzino
1. Uchwała XXVII/187/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2000 i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy(wersja word)
1. Uchwała XXVII/187/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2000 i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy(wersja pdf)
- Sprawozdanie budżetowe (plik w formacie jpg)

2. Uchwała XXVII/188/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2001(wersja word)
2. Uchwała XXVII/188/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2001(wersja pdf)

3. Uchwała XXVII/189/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej(wersja word)
3. Uchwała XXVII/189/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej(wersja pdf)

4. Uchwała XXVII/190/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kębłowo, gm. Luzino(wersja word)
4. Uchwała XXVII/190/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kębłowo, gm. Luzino(wersja pdf)

5. Uchwała XXVII/191/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie zawarcia porozumienia ze Starostą Wejherowskim dotyczącego powierzenia do prowadzenia organom Gminy Luzino zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty(wersja word)
5. Uchwała XXVII/191/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie zawarcia porozumienia ze Starostą Wejherowskim dotyczącego powierzenia do prowadzenia organom Gminy Luzino zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty(wersja pdf)

6. Uchwała XXVII/192/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej(wersja word)
6. Uchwała XXVII/192/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej (wersja pdf)

7. Uchwała XXVII/193/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Luzino oraz zapewnienia im opieki(wersja word)
7. Uchwała XXVII/193/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Luzino oraz zapewnienia im opieki(wersja pdf)

8. Uchwała XXVII/194/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego(wersja word)
8. Uchwała XXVII/194/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego(wersja pdf)

9. Uchwała XXVII/195/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew w gminie Luzino(wersja word)
9. Uchwała XXVII/195/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew w gminie Luzino(wersja pdf)

10. Uchwała XXVII/196/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie przyznania nagrody z zakładowego funduszu nagród dla Wójta(wersja word)
10. Uchwała XXVII/196/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie przyznania nagrody z zakładowego funduszu nagród dla Wójta(wersja pdf)