Gmina Luzino
1. Uchwała XXXI/211/01 z dnia 11.10.2001 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(werja word)
1. Uchwała XXXI/211/01 z dnia 11.10.2001 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(wersja pdf)

2. Uchwała XXXI/212/01 z dnia 11.10.2001 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(wersja word)
2. Uchwała XXXI/212/01 z dnia 11.10.2001 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(wersja pdf)

3. Uchwała XXXI/213/01 z dnia 11.10.2001 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2001(wersja word)
3. Uchwała XXXI/213/01 z dnia 11.10.2001 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2001(wersja pdf)

4. Uchwała XXXI/214/01 z dnia 11.10.2001 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego(wersja word)
4. Uchwała XXXI/214/01 z dnia 11.10.2001 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego(wersja pdf)

5. Uchwała XXXI/215/01 z dnia 11.10.2001 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Gminy(wersja word)
5. Uchwała XXXI/215/01 z dnia 11.10.2001 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Gminy(wersja pdf)

6. Uchwała XXXI/216/01 z dnia 11.10.2001 r. w sprawie zmiany par. 3 Uchwały Rady Gminy Luzino Nr IV/28/94 z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu(wersja word)
6. Uchwała XXXI/216/01 z dnia 11.10.2001 r. w sprawie zmiany par. 3 Uchwały Rady Gminy Luzino Nr IV/28/94 z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu(wersja pdf)

7. Uchwała XXXI/217/01 z dnia 11.10.2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży(wersja word)
7. Uchwała XXXI/217/01 z dnia 11.10.2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży(wersja pdf)