Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.
1. Uchwała XXIV/159/92 z dnia 16.10.1992 r. w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Gminy(wersja word)
1. Uchwała XXIV/159/92 z dnia 16.10.1992 r. w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Gminy(wersja pdf)

2. Uchwała XXIV/160/92 z dnia 16.10.1992 r. w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy(wersja word)
2. Uchwała XXIV/160/92 z dnia 16.10.1992 r. w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy(wersja pdf)

3. Uchwała XXIV/161/92 z dnia 16.10.1992 r. w sprawie odwołania sekretarza Gminy Luzino(wersja word)
3. Uchwała XXIV/161/92 z dnia 16.10.1992 r. w sprawie odwołania sekretarza Gminy Luzino(wersja pdf)

4. Uchwała XXIV/162/92 z dnia 16.10.1992 r. w sprawie powołania sekretarza Gminy Luzino(wersja word)
4. Uchwała XXIV/162/92 z dnia 16.10.1992 r. w sprawie powołania sekretarza Gminy Luzino(wersja pdf)

5. Uchwała XXIV/163/92 z dnia 16.10.1992 r. w sprawie odwołania członka Zarządu Gminy(wersja word)
5. Uchwała XXIV/163/92 z dnia 16.10.1992 r. w sprawie odwołania członka Zarządu Gminy(wersja pdf)

6. Uchwała XXIV/164/92 z dnia 16.10.1992 r. w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Gminy Luzino(wersja word)
6. Uchwała XXIV/164/92 z dnia 16.10.1992 r. w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Gminy Luzino(wersja pdf)

7. Uchwała XXIV/165/92 z dnia 16.10.1992 r. w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne(wersja word)
7. Uchwała XXIV/165/92 z dnia 16.10.1992 r. w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne(wersja pdf)

8. Uchwała XXIV/166/92 z dnia 16.10.1992 r. w sprawie zbycia działki nr 730/1(wersja word)
8. Uchwała XXIV/166/92 z dnia 16.10.1992 r. w sprawie zbycia działki nr 730/1(wersja pdf)

9. Uchwała XXIV/167/92 z dnia 16.10.1992 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu użytkowania nieruchomości na terenie gminy Luzino(wersja word)
9. Uchwała XXIV/167/92 z dnia 16.10.1992 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu użytkowania nieruchomości na terenie gminy Luzino(wersja pdf)