Gmina Luzino
1. Uchwała XXVI/170/92 z dnia 19.12.1992 r. w sprawie zwolnienia płątników z uiszczania podatku rolnego(wersja word)
1. Uchwała XXVI/170/92 z dnia 19.12.1992 r. w sprawie zwolnienia płątników z uiszczania podatku rolnego(wersja pdf)

2. Uchwała XXVI/171/92 z dnia 19.12.1992 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobierania z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja word)
2. Uchwała XXVI/171/92 z dnia 19.12.1992 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobierania z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja pdf)

3. Uchwała XXVI/172/92 z dnia 19.12.1992 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/121/92 Rady Gminy w Luzinie z dnia 11 kwietnia 1992 r. w sprawie budżetu Gminy Luzino na 1992 r.(wersja word)
3. Uchwała XXVI/172/92 z dnia 19.12.1992 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/121/92 Rady Gminy w Luzinie z dnia 11 kwietnia 1992 r. w sprawie budżetu Gminy Luzino na 1992 r.(wersja pdf)

4. Uchwała XXVI/173/92 z dnia 19.12.1992 r. w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne(wersja word)
4. Uchwała XXVI/173/92 z dnia 19.12.1992 r. w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne(wersja pdf)

5. Uchwała XXVI/174/92 z dnia 19.12.1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze(wersja word)
5. Uchwała XXVI/174/92 z dnia 19.12.1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze(wersja pdf)

6. Uchwała XXVI/175/92 z dnia 19.12.1992 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej(wersja word)
6. Uchwała XXVI/175/92 z dnia 19.12.1992 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej(wersja pdf)

7. Uchwała XXVI/176/92 z dnia 19.12.1992 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z zamiarem przejęcia nieruchomości na mienie komunalne(wersja word)
7. Uchwała XXVI/176/92 z dnia 19.12.1992 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z zamiarem przejęcia nieruchomości na mienie komunalne(wersja pdf)

8. Uchwała XXVI/177/92 z dnia 19.12.1992 r. w sprawie przystąpienia Gminy Luzino do Fundacji "Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości" z siedzibą w Wejherowie(wersja word)
8. Uchwała XXVI/177/92 z dnia 19.12.1992 r. w sprawie przystąpienia Gminy Luzino do Fundacji "Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości" z siedzibą w Wejherowie(wersja pdf)