Gmina Luzino
1. Uchwała XXVII/178/1993 z dnia 05.02.1993 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych(wersja word)
1. Uchwała XXVII/178/1993 z dnia 05.02.1993 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych(wersja pdf)

2. Uchwała XXVII/179/93 z dnia 05.02.1993 r. w sprawie wprowadzenia obniżenia podatku od środków transportu(wersja word)
2. Uchwała XXVII/179/93 z dnia 05.02.1993 r. w sprawie wprowadzenia obniżenia podatku od środków transportu(wersja pdf)

3. Uchwała XXVII/180/93 z dnia 05.02.1993 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/109/91 z dnia 21 grudnia 1991 r.(wersja word)
3. Uchwała XXVII/180/93 z dnia 05.02.1993 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/109/91 z dnia 21 grudnia 1991 r.(wersja pdf)

4. Uchwała XXVII/181/93 z dnia 05.02.1993 r. w sprawie przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne(wersja word)
4. Uchwała XXVII/181/93 z dnia 05.02.1993 r. w sprawie przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne(wersja pdf)

5. Uchwała XXVII/182/93 z dnia 05.02.1993 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z zamiarem przejęcia nieruchomości na mienie komunalne(wersja word)
5. Uchwała XXVII/182/93 z dnia 05.02.1993 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z zamiarem przejęcia nieruchomości na mienie komunalne(wersja pdf)

6. Uchwała XXVII/183/ 93 z dnia 05.02.1993 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego(wersja word)
6. Uchwała XXVII/183/ 93 z dnia 05.02.1993 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego(wersja pdf)

7. Uchwała XXVII/184/ 93 z dnia 05.02.1993 r. w sprawie zmiany przewodniczącego Komisji Gospodarczej(wersja word)
7. Uchwała XXVII/184/ 93 z dnia 05.02.1993 r. w sprawie zmiany przewodniczącego Komisji Gospodarczej(wersja pdf)

8. Uchwała XXVII/185/ 93 z dnia 05.02.1993 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarczej(wersja word)
8. Uchwała XXVII/185/ 93 z dnia 05.02.1993 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarczej(wersja pdf)

9. Uchwała XXVII/186/ 93 z dnia 05.02.1993 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej(wersja word)
9. Uchwała XXVII/186/ 93 z dnia 05.02.1993 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej(wersja pdf)