Gmina Luzino
1. Uchwała XXX/195/93 z dnia 18.06.1993 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego(wersja word)
1. Uchwała XXX/195/93 z dnia 18.06.1993 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego(wersja pdf)

2. Uchwała XXX/196/93 z dnia 18.06.1993 r. w sprawie ustalenia stref czystości(wersja word)
2. Uchwała XXX/196/93 z dnia 18.06.1993 r. w sprawie ustalenia stref czystości(wersja pdf)

3. Uchwała XXX/197/93 z dnia 18.06.1993 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Luzino i Kębłowo(wersja word)
3. Uchwała XXX/197/93 z dnia 18.06.1993 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Luzino i Kębłowo(wersja pdf)

4. Uchwała XXX/198/93 z dnia 18.06.1993 r. w sprawie ograniczenia podlewania ogródków działkowych na terenie gminy Luzino(wersja word)
4. Uchwała XXX/198/93 z dnia 18.06.1993 r. w sprawie ograniczenia podlewania ogródków działkowych na terenie gminy Luzino(wersja pdf)

5. Uchwała XXX/199/93 z dnia 18.06.1993 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja word)
5. Uchwała XXX/199/93 z dnia 18.06.1993 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja pdf)

6. Uchwała XXX/200/93 z dnia 18.06.1993 r. w sprawie wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych pow. 4,5% alkoholu(wersja word)
6. Uchwała XXX/200/93 z dnia 18.06.1993 r. w sprawie wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych pow. 4,5% alkoholu(wersja pdf)

7. Uchwała XXX/201/93 z dnia 18.06.1993 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XVIII/115/92 z dnia 15 lutego 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych(wersja word)
7. Uchwała XXX/201/93 z dnia 18.06.1993 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XVIII/115/92 z dnia 15 lutego 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych)(wersja pdf)