Gmina Luzino
1. Uchwała XXXI/202/93 z dnia 13.08.1993 r. w sprawie ustalenia obwodów głosowania(wersja word)
1. Uchwała XXXI/202/93 z dnia 13.08.1993 r. w sprawie ustalenia obwodów głosowania(wersja pdf)

2. Uchwała XXXI/203/93 z dnia 13.08.1993 r. w sprawie nabycia gruntu na cele inwestycji wodociągowej w Luzinie(wersja word)
2. Uchwała XXXI/203/93 z dnia 13.08.1993 r. w sprawie nabycia gruntu na cele inwestycji wodociągowej w Luzinie(wersja pdf)

3. Uchwała XXXI/204/93 z dnia 13.08.1993 r. w sprawie nabycia gruntu pod stacje redukcji gazu w Luzinie(wersja word)
3. Uchwała XXXI/204/93 z dnia 13.08.1993 r. w sprawie nabycia gruntu pod stacje redukcji gazu w Luzinie(wersja pdf)

4. Uchwała XXXI/205/93 z dnia 13.08.1993 r. w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pow. 4,5% alkoholu(wersja word)
4. Uchwała XXXI/205/93 z dnia 13.08.1993 r. w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pow. 4,5% alkoholu(wersja pdf)

5. Uchwała XXXI/206/93 z dnia 13.08.1993 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych we wsi Luzino(wersja word)
5. Uchwała XXXI/206/93 z dnia 13.08.1993 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych we wsi Luzino(wersja pdf)

6. Uchwała XXXI/207/93 z dnia 13.08.1993 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych pozostających w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych na terenie gminy Luzino(wersja word)
6. Uchwała XXXI/207/93 z dnia 13.08.1993 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych pozostających w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych na terenie gminy Luzino(wersja pdf)

7. Uchwała XXXI/208/93 z dnia 13.08.1993 r. w sprawie wysokości podatku rolnego za II półrocze 1993 r.(wersja word)
7. Uchwała XXXI/208/93 z dnia 13.08.1993 r. w sprawie wysokości podatku rolnego za II półrocze 1993 r.(wersja pdf)

8. Uchwała XXXI/209/93 z dnia 13.08.1993 r. w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępcy(wersja word)
8. Uchwała XXXI/209/93 z dnia 13.08.1993 r. w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępcy(wersja pdf)