Gmina Luzino
1.Uchwała XXXII/210/93 z dnia 12.11.1993 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Luzino oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu(wersja word)
1.Uchwała XXXII/210/93 z dnia 12.11.1993 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Luzino oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu(wersja pdf)

2. Uchwała XXXII/211/93 z dnia 12.11.1993 r. w sprawie powołania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej(wersja word)
2. Uchwała XXXII/211/93 z dnia 12.11.1993 r. w sprawie powołania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej(wersja pdf)

3. Uchwała XXXII/212/93 z dnia 12.11.1993 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z zamiarem przejęcia nieruchomości na mienie komunalne(wersja word)
3. Uchwała XXXII/212/93 z dnia 12.11.1993 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z zamiarem przejęcia nieruchomości na mienie komunalne(wersja pdf)

4. Uchwała XXXII/213/93 z dnia 12.11.1993 r. w sprawie sprzedaży działki budowlanej we wsi Luzino(wersja word)
4. Uchwała XXXII/213/93 z dnia 12.11.1993 r. w sprawie sprzedaży działki budowlanej we wsi Luzino(wersja pdf)

5. Uchwała XXXII/214/93 z dnia 12.11.1993 r. zmieniająca uchwałę nr 28/93 z dnia 16 kwietnia 1993 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 1993 r. (wersja word)
5. Uchwała XXXII/214/93 z dnia 12.11.1993 r. zmieniająca uchwałę nr 28/93 z dnia 16 kwietnia 1993 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 1993 r. (wersja pdf)

6. Uchwała XXXII/215/93 z dnia 12.11.1993 r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso(wersja word)
6. Uchwała XXXII/215/93 z dnia 12.11.1993 r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso(wersja pdf)

7. Uchwała XXXII/216/93 z dnia 12.11.1993 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/200/03Rady Gminy Luzino z dnia 18 czerwca 1993 r. w prawie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pow. 4,5% z alkoholu(wersja word)
7. Uchwała XXXII/216/93 z dnia 12.11.1993 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/200/03Rady Gminy Luzino z dnia 18 czerwca 1993 r. w prawie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pow. 4,5% z alkoholu(wersja pdf)

8. Uchwała XXXII/217/93 z dnia 12.11.1993 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/205/93 Rady Gminy Luzino z dnia 13 sierpnia 1993 r. dotyczącej wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pow. 4,5% alkoholu(wersja word)
8. Uchwała XXXII/217/93 z dnia 12.11.1993 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/205/93 Rady Gminy Luzino z dnia 13 sierpnia 1993 r. dotyczącej wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pow. 4,5% alkoholu(wersja pdf)

9. Uchwała XXXII/218/93 z dnia 12.11.1993 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku(wersja word)
9. Uchwała XXXII/218/93 z dnia 12.11.1993 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku(wersja pdf)

10. Uchwała XXXII/219/93 z dnia 12.11.1993 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/179/93 Rady Gminy Luzino z dnia 05 lutego 1993 r. w sprawie wprowadzenia obniżenia podatku od środków transportu(wersja word)
10. Uchwała XXXII/219/93 z dnia 12.11.1993 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/179/93 Rady Gminy Luzino z dnia 05 lutego 1993 r. w sprawie wprowadzenia obniżenia podatku od środków transportu(wersja pdf)