Gmina Luzino
1. Uchwała XXXIV/222/93 z dnia 29.12.1993r. w sprawie przyłączenia dwóch sołectw Strzebielina do gminy Luzino(wersja word)
1. Uchwała XXXIV/222/93 z dnia 29.12.1993r. w sprawie przyłączenia dwóch sołectw Strzebielina do gminy Luzino(wersja pdf)

2. Uchwała XXXIV/223/93 z dnia 29.12.1993r. w sprawie przejęcia szkół podstawowych(wersja word)
2. Uchwała XXXIV/223/93 z dnia 29.12.1993r. w sprawie przejęcia szkół podstawowych(wersja pdf)

3. Uchwała XXXIV/224/93 z dnia 29.12.1993r. zmieniająca uchwałę nr 28/93 z dnia 16.04.1993 r. Kolegium Regionalenj Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 1993 r. (wersja word)
3. Uchwała XXXIV/224/93 z dnia 29.12.1993r. zmieniająca uchwałę nr 28/93 z dnia 16.04.1993 r. Kolegium Regionalenj Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 1993 r. (wersja pdf)

4. Uchwała XXXIV/225/93 z dnia 29.12.1993r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/205/93 Rady Gminy Luzino z dnia 13 sierpnia 1993 r. dotyczącej wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pow. 4,5% alkoholu(wersja word)
4. Uchwała XXXIV/225/93 z dnia 29.12.1993r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/205/93 Rady Gminy Luzino z dnia 13 sierpnia 1993 r. dotyczącej wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pow. 4,5% alkoholu(wersja pdf)

5. Uchwała XXXIV/226/93 z dnia 29.12.1993r. w sprawie wprowadzenia obniżenia podatku od środków transportu(wersja word)
5. Uchwała XXXIV/226/93 z dnia 29.12.1993r. w sprawie wprowadzenia obniżenia podatku od środków transportu(wersja pdf)