Gmina Luzino

 

UCHWAŁA NR XII/216/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr VIII/131/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Luzino i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Uchwała Nr VIII/131/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Luzino i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie

UCHWAŁA NR XLVII/553/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji komisji stypendialnej

- UCHWAŁA NR XLIV/508/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi (R. Wandtke)

- UCHWAŁA NR XLI/489/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi (W. Woźniak)

 - Uchwała XXXVIII/429/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi,

- UCHWAŁA NR XXXVII/423/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi,
- UCHWAŁA NR XXXV/389/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 16 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji komisji stypendialnej (dane osobowe zanonimizowano)
- UCHWAŁA NR XXXV/390/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 16 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji komisji stypendialnej (dane osobowe zanonimizowano)

- UCHWAŁA NR XXXV/391/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 16 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji komisji stypendialnej (dane osobowe zanonimizowano)

- UCHWAŁA NR XXXV/392/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 16 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji komisji stypendialnej (dane osobowe zanonimizowano)

- Uchwała Nr XII/123/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa skierowanego do Rady Gminy Luzino przez  Panią Reginę Kotłowską poprzez zmianę uchwały Rady Gminy Luzino Nr XXXIX/353/2010 z dnia 24 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), Gm. Luzino, w zakresie, w jakim plan ten przewiduje lokalizację drogi wewnętrznej o oznaczeniu 1.013.KDW na części działki ewidencyjnej nr 33/6 (obecnie wydzielonej działce ew. 33/8), stanowiącej własność wzywającej. 

- Uchwała Nr XII/123/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa skierowanego do Rady Gminy Luzino przez  Panią Reginę Kotłowską poprzez zmianę uchwały Rady Gminy Luzino Nr XXXIX/353/2010 z dnia 24 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), Gm. Luzino, w zakresie, w jakim plan ten przewiduje lokalizację drogi wewnętrznej o oznaczeniu 1.013.KDW na części działki ewidencyjnej nr 33/6 (obecnie wydzielonej działce ew. 33/8), stanowiącej własność wzywającej. 

wersja pdf 

- UCHWAŁA NR XI/93/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 15 października 2015 r.w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Luzino do reprezentowania Rady Gminyw sprawie skargi Stowarzyszenia Samorządność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy Luzino Nr III/15/2014 z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino 

UCHWAŁA NR X/76/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa zgłoszonego przez Stowarzyszenie Samorządność w zakresie zmiany uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino

UCHWAŁA NR XL/465/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi (p. S. Kozieł)

UCHWAŁA NR XL/466/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi (p. A. Płotka)

Uchwała Nr XXXIV/404/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XXVI/305/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 6 marca 2013 r.w sprawie rozpatrzenia skargi  

Uchwała Nr XXI/244/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia w   trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym  (dot. wezwania p.Marka Temskiego)  

 - Uchwała Nr XIX/223/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze  

UCHWAŁA NR XLIII/386/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zajęcia stanowiska, w sprawie skargi Pana Leszka Krause (wersja WORD), (wersja pdf)- załącznik nr 1do uchwały(WORD), (wersja pdf)=================================================
UCHWAŁA NR XLIII/387/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zajęcia stanowiska, w sprawie skargi Pani Konrady Bladowskiej (wersja WORD), (wersja pdf)- załącznik nr 1 do uchwały (wersja Word)1 , (wersja pdf),
=================================================
- uchwała Nr XXXV/311/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 14.10.2009 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji Stypendialnej (dot. p. Jacka Dybowskiego)=================================================
- uchwała Nr XXXIII/294/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia w trybie art.101 ustawy o samorządzie gminnym (skarga Państwa Grzenkowicz oraz Komitetu Protestacyjnego przeciwko Budowie Betoniarni w Kębłowie)=================================================
- Uchwała Nr XXII/ 190/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 24 września 2008 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia w trybie art.101 ustawy o samorządzie gminnym =================================================
- Uchwała Nr XXII/ 191/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zajęcia stanowiska, w sprawie skargi Pana Jakuba Szatkowskiego=================================================
- Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XIX/171/2008 z dnia 14.07.2008 r. w sprawie zajęcia stanowiska, w sprawie skargi Pana Henryka Lange==================================================
- Uchwała Nr XVI 150 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zajęcia stanowiska, w sprawie skargi Pana Henryka Lange
==================================================
- Uchwała Nr XVI 151 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zajęcia stanowiska, w sprawie skargi Pana Romana Hinc
==================================================
- Uchwała Nr XVI 152 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zajęcia stanowiska, w sprawie skargi Państwa Joanny i Tadeusza Soldatke
==================================================
- uchwała Nr XV/125/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 08.02.2008 r. w sprawie zajęcia stanowiska, w sprawie wystąpienia Prokuratora Rejonowego w Wejherowie
==================================================
- uchwała Nr XIV/124/07 Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zajęcia stanowiska, w sprawie skargi Pana Marka Wenty
=================================================
- Uchwała Nr XXXV/338/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10.10.2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino (skarga Z. Bieszke)
==================================================
- Uchwała Nr XXXV/339/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10.10.2006 r. w sprawie zajęcia stanowiska, w sprawie pisma Pani Anity Pałasz
==================================================
- Uchwała Nr XXXV/340/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10.10.2006 r. w sprawie zajęcia stanowiska, w sprawie pisma Wojewody Pomorskiego (dot. ulicy Długiej)
==================================================
- Uchwała Nr XXXIV/323/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino (skarga mieszkańców gm. Wejherowo)
==================================================
- Uchwała Nr XXXIV/325/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino (skarga p. Piotra Ziontkowskiego)
==================================================
- Uchwała Nr XXXIII/303/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino (skarga p. Anity Pałasz)
==================================================
- Uchwała Nr XXXI/288/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działaność Wójta Gminy Luzino (H. Lange)
==================================================
- Uchwała Nr XXXI/289/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino (L. Serkowski)
==================================================
- Uchwała Nr XXXI/291/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Luzino do reprezentowania Rady Gminy w sprawie skargi p. Marii Jóskowskiej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Uchwałę Rady Gminy Luzino Nr XVII/175/04 z dnia 14.10.2004r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Luzino
==================================================