Gmina Luzino

Skład Rady Gminy Luzino - kadencja 2006-2010:


1. Kunz Waldemar - Przewodniczący Rady

2. Licau Małgorzata - Zastępca Przewodniczącego
3. Bober Krzysztof
4. Brzeski Mieczysław
5. Cejrowski Stanisław
6. Formela Bartłomiej
7. Groth Ryszard
8. Hewelt Jarosław
9. Janusz Andrzej
10. Kasprzyk Genowefa
11. Konkel Franciszek
12. Kunz Bronisław
13. Miotke Eugeniusz
14. Sirocki Kazimierz
15. Słowi Edmund


Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  w art. 24h ust. 6 wprost wskazuje na 6 letni termin przechowywania oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania np. wójta, radnego, w związu z czym oświadczenia majątkowe Radnych Kadencji 2002-2006 zostały usunięte.