Gmina Luzino

GMINNE CENTRUM REAGOWANIA W LUZINIE

Luzino, dnia 23.04.2007 r.


W związku z prognozami IMGW na najbliższy okres sygnalizującymi brak dużych opadów deszczu oraz wzrastające z tym zagrożenie pożarowe, w tym szczególnie dotyczących obszarów leśnych, Gminne Centrum Reagowania przypomina:
PRZEBYWAJĄC W LESIE:
W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również
w odległości do 100 m od granicy lasów jest zabronione wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególności :
- rozniecenie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu,
- wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
- palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi,
- wjazd na teren leśny pojazdami, poza drogami publicznymi i postoju,
- wejście na teren objęty całkowitym zakazem wstępu np. szkółki leśne.
Właściciele, zarządcy lasów obowiązani są do urządzenia i utrzymania pasów przeciwpożarowych w stanie zapewniającym ich użyteczność przez cały rok. Pozostawienie gałęzi, chrustu, nie okrzesanych ściętych drzew i odpadów poeksploatacyjnych w odległości mniejszej niż 50 m od skraju drogi publicznej lub toru kolejowego jest zabronione.

Regulacja dot. przeciwpożarowego utrzymania lasów: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. Nr 58, poz. 405) - więcej


ulotka - zasady zachowania podczas pożaru.

 

Zastępca Szefa GZR
(-) Alicja Hinz