Gmina Luzino
- Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów za okres styczeń-marzec 2007 r.
- Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków za okres styczeń-marzec 2007 r.
- RB N - sprawozdanie o stanie należności za okres styczeń-marzec 2007 r.
- RB NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres styczeń-marzec 2007 r.
- RB Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za okres styczeń-marzec 2007 r.
==================================================
- Rb NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres styczeń-czerwiec 2007 r.
- Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres styczeń-czerwiec 2007 r.
- Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres styczeń-czerwiec 2007 r.
- RB-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań za okres styczeń - czerwiec 2007 r.
==================================================
- Rb NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres styczeń-wrzesień 2007 r.
- RB-N - sprawozdanie o stanie należności za okres styczeń - wrzesień 2007 r.
- RB-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań za okres styczeń - wrzesień 2007 r.
===================================================
- Rb NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2007 r.
- Rb-N - sprawozdanie o stanie należności za 2007 r.
- Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2007 r.
=====================================================================

- SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2007
ZAŁĄCZNIKI:
- Informacja z realizacji zadań GOPS za 2007 r.
- sprawozdanie GOSRiT
- sprawozdanie - Biblioteka
- sprawozdanie GOK
- sprawozdanie - Gminna Komisja ds. P i RPA, - finansowe
- sprawozdanie dot. przeciwdziałania narkomanii, - finansowe
==================================================================

- Uchwała Nr 032/g243/R/III/08 RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu