Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Luzino

***
- Sprawozdania budżetowe za 2008 rok
**********************************
- projekt budżetu Gminy Luzino na 2008 rok
- uchwała Nr 138/III/2007 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 29.11.2007 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gm. Luzino na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
- uchwała Nr 146/III/2007 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 29.11.2007 r. w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Luzino
=================================================

- Uchwała Nr XIII/121/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy LUZINO na rok 2008

-Uchwała Nr XVI/127/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

-Uchwała Nr XVIII/163/2008 Rady Gminy Luzino w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

-Uchwała Nr XIX/171/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 14.07.2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

-Uchwała Nr XXI/174/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 26.08.2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

- Uchwała Nr XXIII/ 192/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

- Uchwała Nr XXV/205/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie budżetu gminy LUZINO na 2008 rok

- Uchwała Nr XXVI/235/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2645
Treść wprowadził(a): Hinz Alicja, 2009-01-02 15:44:15
Treść wytworzył(a): Przewodniczący Rady Gminy Luzino, 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2008-12-12 12:08:46