Gmina Luzino

- Uchwała nr I/1/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Luzino (Wersja WORD)
- Uchwała nr I/1/2010 (wersja pdf)

- Uchwała nr I/2/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Luzino (wersja WORD)
- Uchwała nr I/2/2010 (wersja pdf)

- Uchwała nr I/3/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Rewizyjnej (wersja WORD)
- Uchwała nr I/3/2010 (wersja pdf)

- Uchwała nr I/4/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (wersja WORD)
- Uchwała nr I/4/2010 (wersja pdf)

- Uchwała nr I/5/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej (wersja WORD)
- Uchwała nr I/5/2010 (wersja pdf)

- Uchwała nr I/6/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wersja WORD)
- Uchwała nr I/6/2010 (wersja pdf)

- Uchwała nr I/7/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Statutowej
- Uchwała nr I/7/2010 (wersja pdf)

- Uchwała nr I/ 8 /2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (wersja WORD)
- Uchwała nr I/8/2010 (wersja pdf)

- Uchwała nr I/ 9 /2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Gospodarczej i Samorządu (wersja WORD)
- Uchwała nr I/9/2010 (wersja pdf)

- Uchwała nr I/10/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino (wersja WORD)
- Uchwała nr I/10/2010 (wersja pdf)
===================================================

- Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

=====================================================

- Uchwała Nr IV/ 12/2010 RADY GMINY  LUZINO z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy LUZINO na rok 2011 (wersja WORD),

uchwała Nr IV/ 12/2010 (wersja pdf)

załącznik nr 1 do uchwały - dochody (wersja pdf)

załącznik nr 2 do uchwały - wydatki (wersja pdf)

załącznik nr 3 do uchwały - wydatki na programy z UE (wesja WORD),

załącznik nr 3 (wersja pdf)

załącznik nr 4 do uchwały - przychody i rozchody budżetu (wesja pdf)

załącznik nr 5 do uchwały - zestawienie dochodów - zadania z administracji rządowej i zlecone (wesja pdf)

załącznik nr 6 do uchwały (wesja pdf)

załącznik nr 7 do uchwały - dochody i wydatki - porozumienia z administracją rządową (wesja WORD), 

załącznik nr 7 do uchwały (wesja pdf)

załącznik nr 8 do uchwały (wesja WORD) - dochody i wydatki - porozumienia z j.s.t.,

załącznik nr 8 do uchwały (wesja pdf)

załącznik nr 9 do uchwały - GKdsPiRPA (wesja WORD), 

załącznik nr 9 do uchwały (wesja pdf)

załącznik nr 10 do uchwały - oświatowe jednostki budżetowe (wesja WORD), 

załącznik nr 10 do uchwały (wesja pdf)

załącznik nr 11 do uchwały - dotacje dla podmiotów (wesja WORD), 

załącznik nr 11 do uchwały (wesja pdf)

załącznik nr 12 do uchwały - wydatki jednostek pomocnicznych (wesja WORD), 

załącznik nr 12 do uchwały (wesja pdf)

załącznik nr 13 do uchwały - wydatki naochronę środowiska (wesja WORD), 

załącznik nr 13 do uchwały (wesja pdf)

objaśnienia do budżetu na 2011 rok (wersja WORD)

objaśnienia (wersja pdf)

==================================================

- UCHWAŁA  NR IV/13/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2011-2017 (wersja WORD)

uchwała (wersja pdf)

załącznik nr 1 do uchwały (wersja pdf)

załącznik nr 2 do uchwały (wersja pdf)

objaśnienia do uchwały (wersja WORD)

objaśnienia do uchwały (wersja pdf)

===================================================

- UCHWAŁA Nr IV/14/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 29  grudnia 2010 roku w SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK (wersja WORD)

UCHWAŁA Nr IV/14/2010 (wersja pdf)

załącznik nr 1 do uchwały (wersja pdf)

załącznik nr 2 do uchwały (wersja pdf)

załącznik nr 3 do uchwały (wersja pdf)

załącznik nr 4 do uchwały (wersja pdf)

uzasadnienie do uchwały (wersja WORD)

uzasadnienie do uchwały (wersja pdf)

===================================================

Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29.12.2010 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/256/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2002r. w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Luzino i fragmentów wsi Kębłowo w gminie Luzino (Dz.U. Woj. Pom. Nr 28 poz. 682 z dnia 6 maja 2002r.) (wersja WORD)

uchwała (wersja pdf)

==============================================

Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zelewo - część działki nr 7/9, gmina Luzino (wersja WORD)

uchwała Nr IV/16/2010 (wersja pdf)

załącznik nr 1 do uchwały (wersja pdf)

załącznik nr 2 do uchwały (wersja WORD)

załącznik nr 2 do uchwały (wersja pdf)

załącznik nr 3 do uchwały (wersja WORD)

załącznik nr 3 do uchwały (wersja pdf)

==============================================

Uchwała Nr IV /17/ 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej (wersja WORD)

Uchwała Nr IV/17/2010 (wersja pdf)

==============================================

Uchwała Nr IV / 18 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia  29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy (wersja WORD)

Uchwała Nr IV/18/2010 (wersja pdf)

===============================================

Uchwała Nr IV/19/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 303/1 w Luzinie) (wersja WORD)

Uchwała Nr IV/19/2010 (wersja pdf)

===============================================

Uchwała Nr IV/20/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 304/1 w Luzinie) (wersja WORD)

Uchwała Nr IV/20/2010 (wersja pdf)

===============================================

Uchwała Nr IV/21/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 306/3 w Luzinie) (wersja WORD)

Uchwała Nr IV/21/2010 (wersja pdf)

===============================================

Uchwała Nr IV/22/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 306/5 w Luzinie) (wersja WORD)

Uchwała Nr IV/22/2010 (wersja pdf)

===============================================

Uchwała Nr IV/23/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 309/1 w Luzinie) (wersja WORD)

Uchwała Nr IV/23/2010 (wersja pdf)

===============================================

Uchwała Nr IV/24/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 310/1 w Luzinie) (wersja WORD)

Uchwała Nr IV/24/2010 (wersja pdf)

===============================================

Uchwała Nr IV/ 25 /2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010  roku w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Gminy Luzino (wersja WORD)

Uchwała Nr IV/ 25 /2010 (wersja pdf)

================================================

Uchwała Nr IV/26/ 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011 (wersja WORD)

Uchwała Nr IV/ 26 /2010 (wersja pdf)

================================================

Uchwała Nr IV /27/ 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów  pracy Komisji Rady Gminy (wersja WORD)

Uchwała Nr IV /27/ 2010 (wersja pdf)

załącznik nr 1 do uchwały - PLAN   PRACY KOMISJI  GOSPODARCZEJ  I SAMORZĄDU NA  2011 ROK (wersja WORD)

załącznik nr 1 do uchwały (wersja pdf)

załącznik nr 2 do uchwały - PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU NA  2011 ROK (wersja WORD)

załącznik nr 2 do uchwały (wersja pdf)

załącznik nr 3 do uchwały - PLAN PRACY KOMISJI  ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ NA  2011 ROK (wersja WORD)

załącznik nr 3 do uchwały (wersja pdf)

załącznik nr 4 do uchwały - PLAN   PRACY KOMISJI  ROLNICTWA I  OCHRONY ŚRODOWISKA NA  2011 ROK (wersja WORD)

załącznik nr 4 do uchwały (wersja pdf)

załącznik nr 5 do uchwały - PLAN   PRACY KOMISJI  STATUTOWEJ  NA  2011 ROK (wersja WORD)

załącznik nr 5 do uchwały (wersja pdf)

================================================

Uchwała Nr IV/ 28 /2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy z Gminą Gniewino, Gminą Choczewo, Gminą Krokowa, Gminą Wejherowo i Gminą Łęczyce (wersja WORD)

Uchwała Nr IV/ 28 /2010 (wersja pdf)

================================================

Uchwała Nr IV/29/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego (wersja WORD)

Uchwała Nr IV/ 29 /2010 (wersja pdf)

===============================================

Uchwała Nr IV/30/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 r.w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2011 rok” (wersja WORD)

Uchwała Nr IV/ 30 /2010 (wersja pdf)

załącznik do uchwały - Program Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego  na rok 2011(wersja WORD)

załącznik do uchwały (wersja pdf)

================================================

Uchwała Nr IV/31/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr I/3/2010  Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Rewizyjnej (wersja WORD)

Uchwała Nr IV/31/2010 (wersja pdf)

**********************************

 

UCHWAŁA  NR V/32/2011 RADY GMINY  LUZINO z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (wersja WORD), - UCHWAŁA  NR  V/32 /2011 - wersja pdf)

- Uchwała Nr 026/g243/K/III/11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie możliwości spłaty kredytu

 

- Uchwała Nr V/33/2011 Rady Gminy Luzino z dnia  21 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Barłomino na lata 2011 - 2018" (wersja WORD), - Uchwała Nr V/33/2011 - wersja pdf

- załącznik do uchwały (wersja WORD), załącznik - wersja pdf

 

- Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy Luzino z dnia  21 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrówka na lata 2011 - 2018" (wersja WORD), - Uchwała Nr V/34/2011 - wersja pdf

- załącznik do uchwały (wersja WORD), załącznik - wersja pdf

 

- Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Luzino z dnia  21 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kębłowo na lata 2011 - 2018" (wersja WORD), - Uchwała Nr V/35/2011 - wersja pdf

- załącznik do uchwały (wersja WORD), załącznik - wersja pdf

 

- Uchwała Nr V/36/2011 Rady Gminy Luzino z dnia  21 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kochanowo na lata 2011 - 2018" (wersja WORD), - Uchwała Nr V/36/2011 - wersja pdf

- załącznik do uchwały (wersja WORD), załącznik - wersja pdf

 

- Uchwała Nr V/37/2011 Rady Gminy Luzino z dnia  21 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Luzino na lata 2011 - 2018" (wersja WORD), - Uchwała Nr V/37/2011 - wersja pdf

- załącznik do uchwały (wersja WORD), załącznik - wersja pdf

 

- Uchwała Nr V/38/2011 Rady Gminy Luzino z dnia  21 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Milwino na lata 2011 - 2018" (wersja WORD), - Uchwała Nr V/38/2011 - wersja pdf

- załącznik do uchwały (wersja WORD), załącznik - wersja pdf

 

- Uchwała Nr V/39/2011 Rady Gminy Luzino z dnia  21 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Robakowo na lata 2011 - 2018" (wersja WORD), - Uchwała Nr V/39/2011 - wersja pdf

- załącznik do uchwały (wersja WORD), załącznik - wersja pdf

 

- Uchwała Nr V/40/2011 Rady Gminy Luzino z dnia  21 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sychowo na lata 2011 - 2018" (wersja WORD), - Uchwała Nr V/40/2011 - wersja pdf

- załącznik do uchwały (wersja WORD), załącznik - wersja pdf

 

- Uchwała Nr V/41/2011 Rady Gminy Luzino z dnia  21 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Tępcz na lata 2011 - 2018" (wersja WORD), - Uchwała Nr V/41/2011 - wersja pdf

- załącznik do uchwały (wersja WORD), załącznik - wersja pdf

 

- Uchwała Nr V/42/2011 Rady Gminy Luzino z dnia  21 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wyszecino na lata 2011 - 2018" (wersja WORD), - Uchwała Nr V/42/2011 - wersja pdf

- załącznik do uchwały (wersja WORD), załącznik - wersja pdf

 

- Uchwała Nr V/43/2011 Rady Gminy Luzino z dnia  21 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zelewo na lata 2011 - 2018" (wersja WORD), - Uchwała Nr V/43/2011 - wersja pdf

- załącznik do uchwały (wersja WORD), załącznik - wersja pdf

 

- Uchwała Nr V/ 44 / 2011 Rady Gminy Luzino z dnia 21 lutego  2011 roku w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy (wersja WORD),
- Uchwała Nr V/44/2011 - wersja pdf

- załącznik do uchwały (wersja WORD), załącznik - wersja pdf

===================================================

UCHWAŁA Nr  VI / 45 / 2011 RADY  GMINY  LUZINO z dnia 14 marca 2011 roku W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK (wersja WORD)

- uchwała - wersja pdf 

- załącznik nr 1 do uchwały Nr VI / 45 / 2011 (wersja pdf) 

- uzasadnienie do uchwały Nr VI / 45 / 2011 (wersja WORD), wersja pdf

===================================================

- Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino, gmina Luzino(wersja word)- Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino, gmina Luzino(wersja pdf)- załączniki nr 1-20 do Uchwały nr VII/46/2011 z dnia 28 marca 2011 r.- Uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Sychowo (obręb Robakowo)(wersja word)- Uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Sychowo (obręb Robakowo)(wersja pdf)- załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/49/2011 z dnia 28 marca 2011 r.- Uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (wersja word)- Uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (wersja pdf)- Uchwała nr VII/51/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (wersja word)
- Uchwała nr VII/51/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (wersja pdf)

- Uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (wersja word)
- Uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (wersja pdf)

- Uchwała nr VII/53/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (wersja word)
- Uchwała nr VII/53/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (wersja pdf)

- Uchwała nr VII/54/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej (wersja word)
- Uchwała nr VII/54/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej (wersja pdf)

- Uchwała nr VII/55/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej (wersja word)
- Uchwała nr VII/55/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej (wersja pdf)

- Uchwała nr VII/56/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino (wersja word)
- Uchwała nr VII/56/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/56/2011 z dnia 28 marca 2011r.

- Uchwała nr VII/57/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie (wersja word)
- Uchwała nr VII/57/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/57/2011 z dnia 28 marca 2011r.

- Uchwała nr VII/58/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie użyczenia powierzchni dachowych budynków w celu umocowania masztów z oprzyrządowaniem (wersja word)
- Uchwała nr VII/58/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie użyczenia powierzchni dachowych budynków w celu umocowania masztów z oprzyrządowaniem (wersja pdf)

 

- Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok i informacją o stanie mienia jednostki oraz udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino za 2010 rok. (wersja WORD)

- Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok i informacją o stanie mienia jednostki oraz udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino za 2010 rok. (wersja pdf)

 

- Uchwała nr VIII/60/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2011. (wersja WORD)

- Uchwała nr VIII/60/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2011. (wersja pdf)

- Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/60/2011 (wersja .pdf)

- Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/60/2011 (wersja .pdf)

- Uzasadnienie do Uchwały nr VIII/60/2011 - wersja WORD

                                                                  - wersja .pdf

- Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/60/2011 - Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

 

- Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości. (wersja WORD)

- Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości. (wersja pdf)

 

- Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości. (wersja WORD)

- Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości. (wersja pdf)

 

- Uchwała nr VIII/63/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości. (wersja WORD)

- Uchwała nr VIII/63/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości. (wersja pdf)

 

- Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości. (wersja WORD)

- Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości. (wersja pdf)

 

- Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości. (wersja WORD)

- Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości. (wersja pdf)

 

- Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/377/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Tępcz. (wersja WORD)

- Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/377/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Tępcz. (wersja pdf)

 

- Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach członków ochotniczych straży pożarnych. (wersja WORD)

- Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach członków ochotniczych straży pożarnych. (wersja pdf)

 ===============================================

- Uchwała Nr IX/68/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK. (wersja WORD)

- Uchwała Nr IX/68/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK. (wersja .pdf)

 

- Załącznik Nr 1 do Uchwały

- Załącznik Nr 2 do Uchwały

- Załącznik Nr 3 do Uchwały

***

-Uchwała Nr IX/69/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2011-2017. (wersja WORD)

-Uchwała Nr IX/69/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2011-2017. (wersja .pdf)

 

- Załącznik Nr 1 do Uchwały

- Załącznik Nr 2 do Uchwały

***

- Uchwała Nr IX/70/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/406/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Dąbrówka, zmienionej Uchwałą Nr XLIX/433/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/406/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Dąbrówka. (wersja WORD)

- Uchwała Nr IX/70/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/406/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Dąbrówka, zmienionej Uchwałą Nr XLIX/433/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/406/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Dąbrówka. (wersja .pdf)

 

-Załącznik Nr 1 do Uchwały

***

- Uchwała Nr IX/71/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie nadania nazw ulic we wsi Sychowo (obręb Robakowo). (wersja WORD)

- Uchwała Nr IX/71/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie nadania nazw ulic we wsi Sychowo (obręb Robakowo). (wersja .pdf)

 

- Załącznik Nr 1 do Uchwały

***

- Uchwała Nr IX/72/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/246/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Luzinie. (wersja WORD)

- Uchwała Nr IX/72/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/246/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Luzinie. (wersja .pdf)

***

- Uchwała Nr IX/73/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie nabycia nieruchomości. (wersja WORD)

- Uchwała Nr IX/73/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie nabycia nieruchomości. (wersja .pdf)

***

- Uchwała Nr IX/74/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie przejęcia mieszkań zakładowych od PGL - Nadleśnictwo Strzebielino. (wersja WORD)

- Uchwała Nr IX/74/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie przejęcia mieszkań zakładowych od PGL - Nadleśnictwo Strzebielino. (wersja .pdf)

***

- Uchwała Nr IX/75/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. (wersja WORD)

- Uchwała Nr IX/75/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. (wersja .pdf)

 

- Załącznik Nr 1 do Uchwały

***

- Uchwała Nr IX/76/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie. (wersja WORD)

- Uchwała Nr IX/76/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie. (wersja .pdf)

 

- Załącznik Nr 1 do Uchwały

***

- Uchwała Nr IX/77/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Luzino oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (wersja WORD)

- Uchwała Nr IX/77/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Luzino oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (wersja .pdf)

 

- Załącznik Nr 1 do Uchwały

***

- Uchwała Nr IX/78/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości. (wersja WORD)

- Uchwała Nr IX/78/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości. (wersja .pdf)

***

- Uchwała Nr IX/79/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Luzino i nadania jej statutu. (wersja WORD)

- Uchwała Nr IX/79/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Luzino i nadania jej statutu. (wersja .pdf)

 

- Załącznik Nr 1 do Uchwały

***

- Uchwała Nr IX/80/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu "Piękna Gmina". (wersja WORD)

- Uchwała Nr IX/80/2011 Rada Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu "Piękna Gmina". (wersja .pdf)

 

- Załącznik Nr 1 do Uchwały

***

- Uchwała Nr IX/81/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagrody "Wydarzenie Roku". (wersja WORD)

- Uchwała Nr IX/81/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagrody "Wydarzenie Roku". (wersja .pdf)

 

- Załącznik Nr 1 do Uchwały

***

- Uchwała Nr IX/82/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądów powszechnych. (wersja WORD)

- Uchwała Nr IX/82/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądów powszechnych. (wersja .pdf)

***

- Uchwała Nr IX/83/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie użyczenia powierzchni dachowej budynku w celu umocowania masztu z oprzyrządowaniem. (wersja WORD)

- Uchwała Nr IX/83/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie użyczenia powierzchni dachowej budynku w celu umocowania masztu z oprzyrządowaniem. (wersja .pdf)

***

- Uchwała Nr IX/84/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia " Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2011 rok". (wersja WORD)

- Uchwała Nr IX/84/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia " Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2011 rok". (wersja .pdf)

 ================================================

1.  Uchwała Nr X/85/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie BUDŻETU GMINY na 2011 rok

2.  Uchwała Nr X/86/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2011-2017

3.  Uchwała Nr X/87/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/74/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przejęcia mieszkań zakładowych od PGL- Nadleśnictwo Strzebielino.

4.  Uchwała Nr X/88/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (działka nr 275/3 ( KW 46759) we wsi Milwino, stanowiąca drogę wewnętrzną)

5.  Uchwała Nr X/89/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (działka nr 53/68 ( KW 92141) we wsi Milwino, stanowiąca drogę wewnętrzną)

6.  Uchwała Nr X/90/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (działka nr 95/11( KW 29273) we wsi Wyszecino, stanowiąca drogę wewnętrzną)

7.  Uchwała Nr X/91/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (działka nr 398/9 ( KW 11335) we wsi Kębłowo, stanowiącej drogę wewnętrzną)

8.  Uchwała Nr X / 92/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2011 rok", zmienionej Uchwałą Nr IX/84/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011r.

9.  Uchwała Nr X / 93 / 2011 Rady Gminy Luzino z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie  zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011.

10. Uchwała Nr X/94/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (działka nr 83/21( KW 22352) we wsi Luzino, stanowiąca drogę wewnętrzną)

========================================================

1. Uchwała Nr XI/95/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 14 września 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Luzino do realizacji projektu "Dobry start - wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I - III szkół podstawowych Gminy Luzino".

- wersja WORD

- wersja pdf

 

2. Uchwała Nr  XI/96/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IX/79/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Luzino i nadania jej statutu.

- wersja WORD

- wersja pdf

 =======================================================

1. Uchwała Nr XII/97/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zajęcia stanowiska Rady Gminy dotyczącego wykazu zadań inwestycyjnych na 2012 rok.

 

- wersja WORD

- wersja pdf

 

2. Uchwała Nr XII/98/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2017.

 

3. Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

 

4. Uchwała Nr XII/100/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (obszaru 718 m2 położonej we wsi Luzino, obręb geodezyjny Luzino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 883/4 i 883/5 (KW 232), stanowiącej drogę wewnętrzną).

 

- wersja WORD

- wersja pdf

 

5. Uchwała Nr XII/101/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie przyjęcia darowizny (obszaru 1657m2 położonej we wsi Luzino, obręb geodezyjny Luzino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 881/6, 881/9, 881/10, 881/14 (KW 22019), stanowiącej drogę wewnętrzną).

 

- wersja WORD

- wersja pdf

 

6. Uchwała Nr XII/102/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie przyjęcia darowizny (obszaru 892 m2 położonej we wsi Robakowo, obręb geodezyjny Robakowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 32/11 (KW 49364), stanowiącej drogę wewnętrzną).

 

- wersja WORD

- wersja pdf

 

7. Uchwała Nr XII/103/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie przyjęcia darowizny (obszaru 1035 m2 położonej we wsi Robakowo, obręb geodezyjny Robakowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 18/6 (KW 96423), stanowiącej drogę wewnętrzną).

 

- wersja WORD

- wersja pdf

 

8. Uchwała Nr XII/104/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Robakowo.

 

- wersja WORD

- wersja pdf

- Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 104/XII/2011 Rady Gminy Luzino

- Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 104/XII/2011 Rady Gminy Luzino

 

9. Uchwała Nr XII/105/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/49/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Sychowo (obręb Robakowo).

 

- wersja WORD

- wersja pdf

- Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/XII/2011 Rady Gminy Luzino

 

10. Uchwała Nr XII/106/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu zabudowanej nieruchomości.

 

- wersja WORD

- wersja pdf

 

11. Uchwała Nr XII/107/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

 

- wersja WORD

- wersja pdf

 

12. Uchwała Nr XII/108/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia stawek opłat z tytułu posiadania psa na 2012 rok.

 

- wersja WORD

- wersja pdf

 

13. Uchwała Nr XII/109/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/419/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino.

 

- wersja WORD

- wersja pdf

 

14. Uchwała Nr XII/110/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2012 rok.

 

- wersja WORD

- wersja pdf

 

15. Uchwała Nr XII/111/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku środków transportowych.

 

- wersja WORD

- wersja pdf

 

16. Uchwała Nr XII/112/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino.

 

- wersja WORD

- wersja pdf

 

17. Uchwała Nr XII/113/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/362/2010 z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Luzinie.

 

- wersja WORD

- wersja pdf

 

18. Uchwała Nr XII/114/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie współdziałania z innymi gminami przy realizacji zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli.

 

- wersja WORD

- wersja pdf

 

19. Uchwała Nr XII/115/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jej ustalania.

 

- wersja WORD

- wersja pdf

 

20. Uchwała Nr XII/116/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.

 

- wersja WORD

- wersja pdf

- Załącznik do Uchwały Nr XII/116/2011 Rady Gminy Luzino - wersja WORD,

                                                                                                    - wersja pdf
 

21. Uchwała Nr XII/117/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zasad sprawowania pogrzebu przez Gminę Luzino.

 

- wersja WORD

- wersja pdf

 

22. Uchwała Nr XII/118/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie przyjęcia "Planu potrzeb Gminy Luzino w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2012".

 

- wersja WORD

- wersja pdf

- Załącznik do Uchwały Nr XII/118/2011 Rady Gminy Luzino - wersja WORD

                                                                                                    - wersja pdf

 

23. Uchwała Nr XII/119/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

 

- wersja WORD

- wersja pdf

 

24. Uchwała Nr XII/120/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoł wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

 

- wersja WORD

- wersja pdf

 

25. Uchwała Nr XII/121/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino ( działki nr 221/2, nr 221/3 i nr 221/4 ), gmina Luzino.

 

- wersja WORD

- wersja pdf

- Załącznik do Uchwały Nr XII/121/2011 Rady Gminy Luzino

 

26. Uchwała Nr XII/122/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie uchwalenia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2012 rok".

 

- wersja WORD

- wersja pdf

- Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/122/2011 Rady Gminy Luzino - wersja WORD

                                                                                                            - wersja pdf

- Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/122/2011 Rady Gminy Luzino - wersja WORD

                                                                                                            - wersja pdf

- Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/122/2011 Rady Gminy Luzino - wersja WORD

                                                                                                            - wersja pdf

 

27. Uchwała Nr XII/123/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012".

 

- wersja WORD

- wersja pdf

- Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/123/2011 Rady Gminy Luzino - wersja WORD

                                                                                                            - wersja pdf

- Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/123/2011 Rady Gminy Luzino - wersja WORD

                                                                                                            - wersja pdf

 

28. Uchwała Nr XII/124/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie nasion z pomników przyrody.

 

- wersja WORD

- wersja pdf

 

29. Uchwała Nr XII/125/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

 

- wersja WORD

- wersja pdf

- Załącznik do Uchwały Nr XII/122/2011 Rady Gminy Luzino - wersja WORD

                                                                                                    - wersja pdf

 

30. Uchwała Nr XII/126/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XVIII/181/2004 z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 

- wersja WORD

- wersja pdf

Załączniki do Uchwały Nr XII/126/2011 Rady Gminy Luzino: - DN-1

                                                                                                    - IN-1

 31. Uchwała Nr XII/127/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników.

 

- wersja WORD

- wersja pdf

Uchwała Nr XIII/128/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2011-2017

- wersja WORD

- wersja pdf

- załącznik nr 1 do uchwały

- załącznik nr 2 do uchwały: część 1, część 2, część 3

===========================================================

 Uchwała Nr XIII/129/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie BUDŻETU GMINY na 2011 rok

- wersja WORD

- wersja pdf

- załącznik nr 1 do uchwały (pdf)

- załącznik nr 2 do uchwały (pdf)

- uzasadnienie do uchwały (wersja WORD), wersja pdf

================================================================

  

Uchwała Nr XIII/130/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości  (dot. działki nr 329/44 i 329/52 w Kębłowie)

- wersja WORD

- wersja pdf

==========================================================

Uchwała Nr XIII/131/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości  (dot. działki nr 208/39, 208/43 i 208/44 w Sychowie)

- wersja WORD

- wersja pdf

===========================================================

Uchwała Nr XIII/132/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości  (dot. działki nr działki nr 832/7 i 832/8 w Luzinie)

- wersja WORD

- wersja pdf

==================================================================

  Uchwała Nr XIII/133/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Luzinie oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/59/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Luzinie i Kębłowie 

-  wersja WORD

- wersja pdf

- załącznik do uchwały (pdf)

==========================================================

Uchwała Nr XIII/134/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dąbrówka ( działki nr 85/13, 85/14, 85/15, 85/29, 85/36, 85/39, 85/41, 85/42, 85/43, 85/44, 85/45 i 85/46 ) 

- wersja WORD

- wersja pdf

 =========================================================

  Uchwała Nr XIII/135/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino, gmina Luzino (dotyczy Uchwały Nr L/445/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino, gmina Luzino) 

- wersja WORD

- wersja pdf

=========================================================

  Uchwała Nr XIII/136/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 

- wersja WORD

- wersja pdf

==========================================================

Uchwała Nr XIII/137/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XVIII/181/2004 z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 

- wersja WORD

- wersja pdf

- załącznik nr 1 do uchwały: wersja WORD, wersja pdf

- załącznik nr 2 do uchwały: wersja WORD, wersja pdf

=============================================================== 

Uchwała Nr XIII/138/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy 

- wersja WORD

- wersja pdf

==============================================================

Uchwała Nr XIII/139/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (dot. działek: nr 82/1, nr 82/2, nr 82/3 w Wyszecinie)

- wersja WORD

- wersja pdf

==============================================================

Uchwała Nr XIII/140/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XII/126/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XVIII/181/2004 z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 

- wersja WORD

- wersja pdf

===============================================================

Uchwała Nr XIII/141/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XII/108/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia stawek opłat z tytułu posiadania psa na 2012 rok 

- wersja WORD

- wersja pdf

 

 ==============================================================

  Uchwała Nr XIV/142/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2011-2017 

 ==============================================================

 

Uchwała Nr XIV/143/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011 r. W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK. 

 ==============================================================

  Uchwała Nr XIV/144/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2012-2017 

 ==============================================================

Uchwała Nr XIV/145/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 2012 rok

 •  wersja WORD,   wersja pdf
 •  załącznik Nr 1 - wersja pdf
 • załącznik Nr 2 - wersja pdf
 • załącznik Nr 2A - wydatki majątkowe finansowane z Budżetu Gminy Luzino w 2012 roku - wersja WORD,   wersja pdf
 • załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne roczne na 2012 rok - wersja WORD, wersja pdf
 • załącznik Nr 3a - Zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej - wersja WORDwersja pdf
 • załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp - wersja WORD, wersja pdf
 • załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. - wersja pdf
 • załącznik Nr 6 - Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wersja pdf
 • załącznik Nr 6a - Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wersja pdf
 • załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r. - wersja WORDwersja pdf
 • załącznik Nr 8 - Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy (sołectw) w 2012 r. - wersja WORD, wersja pdf
 • załącznik Nr 9 - Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w 2012 roku - wersja WORD, wersja pdf
 • załącznik Nr 10 - Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w 2012 roku - wersja WORD, wersja pdf
 • załącznik Nr 11 - Wydatki związane z ochroną środowiska - wersja WORD, wersja pdf
 • załącznik Nr 12 - Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii - wersja WORD, wersja pdf
 • załącznik Nr 13 - Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych - zbiorczo - wersja WORD, wersja pdf
 •   Objaśnienia do Budżetu Gminy Luzino na 2012 rok - wersja WORD, wersja pdf
 • załącznik nr 1 do objaśnień - Dochody wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2011 - wersja WORD, wersja pdf
 • załącznik nr 2 do objaśnień - Informacja w zakresie przewidywanego wykonania wydatków w roku 2011 oraz planowanych kwot na rok 2012 według działów, rozdziałów z określeniem zadań wprowadzonych do budżetu - wersja WORD, wersja pdf
 • załącznik nr 3 do objaśnień - Informacja o stanie mienia i gospodarowaniu mieniem gminnym (gruntami i budynkami) w okresie od 31.12.2010 r. do 15.11.2011 r. i plany na rok 2012 - wersja WORD, wersja pdf

 ==============================================================

Uchwała Nr XIV/146/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2012 rok"

 ==============================================================

 

Uchwała Nr XIV/147/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011 r.

 ==============================================================

Uchwała Nr XIV/148/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy 

 

 ==============================================================

Uchwała Nr XIV/149/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XII/116/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 

 ==============================================================

Uchwała Nr XIV/150/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Luzino i nadania jej statutu. 

 ==============================================================

Uchwała Nr XIV/151/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Luzino Nr VII/46/2011 z dnia 28 marca 2011r., w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino, gm. Luzino 

 ==============================================================

Uchwała Nr XIV/152/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa przez Gminę Luzino ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga", z Gminą Szemud, Gminą Linia, Gminą Wejherowo oraz Gminą Łęczyce na wspólną realizację projektu p.n. „Szlak turystyczno – przyrodniczy przez Kaszubskie Legendy” 

 ==============================================================

- Uchwała Nr XV/153/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 lutego 2012 r.
W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK 

 ==============================================================

  - Uchwała Nr XV/154/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody pomiędzy Gminą Luzino, a Powiatem Wejherowskim, dotyczącej wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Wejherowskiego od Gminy Luzino na potrzeby realizacji inwestycji „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Kębłowie przy ul. Chłopskiej”, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz upoważnienia Wójta Gminy Luzino do jej podpisania. 

 

 ==============================================================

  - Uchwała Nr XV/155/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego 

 

 ==============================================================

Uchwała Nr XV/156/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

========================================================

  - Uchwała Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2012-2017 

 

  ==============================================================

- Uchwała Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.

 W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK 

  ==============================================================

 Uchwała Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie funduszu sołeckiego 

   ==============================================================

Uchwała Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Luzino  z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 26/3 w Robakowie)

  ==============================================================

   Uchwała Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 133/3 w Dąbrówce)

  ==============================================================

Uchwała Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 132/2 w Dąbrówce)

   ==============================================================

Uchwała Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 40/5 w Barłominie)

   ==============================================================

Uchwała Nr XVI/164/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działek nr 1133/3 i 1133/9 w Luzinie)

  ==============================================================

Uchwała Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 1215/3 w Luzinie)

 ==============================================================

  Uchwała Nr XVI/166/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 83/51 w Luzinie)

  ==============================================================

 Uchwała Nr XVI/167/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działek nr 1129/1, nr 1129/4 i nr 1129/15
w Luzinie)

   ==============================================================

Uchwała Nr XVI/168/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wyszecino 

 

 ==============================================================

 Uchwała Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Luzino 

   ==============================================================

Uchwała Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach wchodzących w skład pomnika przyrody 

 ==============================================================

Uchwała Nr XVI/171/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino ( działki: nr 991/2, nr 625/60, nr 625/65, nr 1370, nr 1453, nr 1355/4, nr 624/2, nr 191/19, nr 191/20, nr 191/21, nr 191/22, nr 191/23, nr 191/24, nr 191/25, nr 191/26, nr 191/27, nr 437/4, nr 437/6, nr 437/8, nr 437/5, nr 898/4 i nr 898/3), gmina Luzino 

 ==============================================================

  Uchwała Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie zmiany oraz uchwalenia tekstu jednolitego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Luzino 

 

 ==============================================================

  Uchwała Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie zgody na stosowanie innej stopy procentowej dla rat ceny nieruchomości 

 ==============================================================

  Uchwała Nr XVI/174/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Luzino Nr XIV/146/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2012 rok". 

 ========================================================

Uchwała Nr XVII/175/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 6 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania dla odwołania radnej Genowefy Kasprzyk z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Luzino 

================================================================

 

 Uchwała Nr XVIII/176/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok i informacją o stanie mienia jednostki oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino za 2011 rok 

Uchwała Nr XVIII/177/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2012-2017

 

Uchwała Nr XVIII/182/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r.w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki nr 116/2 w Zelewie)

Uchwała Nr XVIII/183/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r.w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 85/5 w Wyszecinie) 

 • wersja WORD
 • wersja pdf
 •  

  Uchwała Nr XVIII/184/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie dzierżawy gruntów (dot. działki nr 55 w Zelewie) 

 • wersja WORD
 • wersja pdf
 •  

  Uchwała Nr XVIII/185/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino w zakresie działek nr 31 i 259 w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, działki nr 320/5 w obrębie geodezyjnym Kębłowo, działki nr 117/6 w obrębie geodezyjnym Luzino oraz działki nr 34/28 w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Luzino  

 • wersja WORD
 • wersja pdf
 • załącznik - pdf
 •  

    Uchwała Nr XVIII/186/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r.w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kębłowo, gmina Luzino Kębłowo (dot. działki nr 725) 

 • wersja WORD
 • wersja pdf
 • załącznik - pdf

 Uchwała Nr XVIII/187/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dąbrówka, obręb geodezyjny Dąbrówka w zakresie działek nr 31 i nr 259, gmina Luzino  

 • wersja WORD
 • wersja pdf
 •  

  Uchwała Nr XVIII/188/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej (dot. działki nr 309/10 w Kochanowie) 

 • wersja WORD
 • wersja pdf
 •  

  Uchwała Nr  XVIII/189/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Luzino na lata 2012-2014  

 • wersja WORD
 • wersja pdf
 • załącznik - WORD, pdf
 •  

  Uchwała Nr XVIII/190/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Luzino na lata 2012-2014 

 •  wersja WORD
 • wersja pdf
 • załącznik - WORD, pdf
 •  

  Uchwała Nr XVIII/191/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w roku 2012 projektu pn. „Aktywna przyszłość 50+ II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 

 • wersja WORD
 • wersja pdf
 •  

   

   Uchwała Nr XVIII/192/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r.w sprawie odstąpienia od porozumienia o przyjęciu w zarząd drogi powiatowej 

 •  wersja WORD
 • wersja pdf
 •  

    Uchwała Nr XVIII/193/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadań na drogach powiatowych  

 • wersja WORD
 • wersja pdf
 •  

  Uchwała Nr XVIII/194/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Choczewo  

 • wersja WORD
 • wersja pdf
 •  

  Uchwała Nr XVIII/195/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie  

 • wersja WORD
 • wersja pdf
 •  

  Uchwała Nr XVIII/196/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 117/6), gmina Luzino  

 • wersja WORD
 • wersja pdf
 •  

  Uchwała Nr XVIII/197/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/155/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego  

 • wersja WORD
 • wersja pdf
 •  

  Uchwała Nr XVIII/198/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie 

 • wersja WORD
 • wersja pdf
 •  

   Uchwała Nr XVIII/199/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/147/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2012 

 •  wersja WORD
 • wersja pdf
 •  

  Uchwała Nr XVIII/200/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/10/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino  

 • wersja WORD
 • wersja pdf
 •  

  Uchwała Nr XVIII/201/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

 • wersja WORD
 •  

 • wersja pdf

  - Uchwała Nr XIX/202/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2012-2017

 

- Uchwała Nr XIX/203/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK  

Uchwała Nr XIX/204/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

  

-   Uchwała Nr XIX/205/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie uznania obszaru za użytek ekologiczny w Gminie Luzino  

załącznik do uchwały - wersja WORD, pdf

Uchwała Nr XIX/206/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w   miejscowości Kębłowo  

  

- Uchwała Nr XIX/207/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie nadania nazw ulicom w  miejscowości Luzino  

 

UChwała Nr XIX/208/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie dzierżawy gruntów (dot. działki nr 211/6 j w  Luzinie, dla dzierżawcy Zakładowi EKO LOGISTIK)

  - Uchwała Nr XIX/209/2012  Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie przejęcia z  Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa działki przeznaczonej na poszerzenie dróg gminnych  (dot. działki nr 213 w Sychowie)

   - Uchwała Nr XIX/210/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w  budynku przy ulicy Wiejskiej w Kębłowie  

 

  - Uchwała Nr XIX/211/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w  budynku przy ulicy Strzebielińskiej w  Luzinie  

 

  - Uchwała Nr XIX/212/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości  (dot. działki nr 83/44 i   83/49 w Luzinie)

  - Uchwała Nr XIX/213/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 108/6 w Robakowie) 

 

Uchwała Nr XIX/214/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości ( dot. działki nr 242 w Dąbrówce)

 

  - Uchwała Nr XIX/215/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/253/2009 Rady Gminy Luzino z   dnia 17 marca 2009 roku w   sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Luzino dla uzdolnionych uczniów gimnazjum zamieszkałych bądź uczących się na terenie Gminy Luzino i   uczniów szkół ponadgimnazjalnych dziennych zamieszkałych na terenie Gminy Luzino, osiągających wybitne osiągnięcia w   dziedzinie kultury, nauki i   sportu.”   

- Uchwała Nr XIX/216/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino ( działka nr 1447 )  

  - Uchwała Nr XIX/217/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino

 

  Uchwała Nr XIX/218/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (działki nr 221/2, 221/3, 221/4), gm. Luzino  

- Uchwała Nr XIX/219/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIX/266/2009 Rady Gminy Luzino z   dnia 21 kwietnia 2009 roku w   sprawie uchwalenia „Programu usuwania i   unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z  terenu Gminy Luzino” oraz „Regulaminu refundacji kosztów związanych z odbiorem, transportem i   utylizacją odpadów zawierających azbest”   

  - Uchwała Nr XIX/220/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie zatwierdzenia do realizacji w   roku 2012 i   2013 projektu pn. "NASZA PRZYSZŁOŚĆ W   NASZYCH REKACH" współfinansowanego z   Europejskiego Funduszu Społecznego w   ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i   upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i   upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

  - Uchwała Nr XIX/221/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/148/2011 z   dnia 27 grudnia 2011 r. w   sprawie zatwierdzenia ramowego plany pracy Rady Gminy   

  - Uchwała Nr XIX/222/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/138/2011 z   dnia 30 listopada 2011 r. w   sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy   

  - Uchwała Nr XIX/223/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze  

- Uchwała Nr XIX/224/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w   sprawie odwołania radnej Genowefy Kasprzyk z   funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Luzino  

- Uchwała Nr XIX/225/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania radnej Genowefy Kasprzyk z  funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Luzino   

- Uchwała Nr XIX/226/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w  sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Luzino   

  - Uchwała Nr XIX/227/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Luzino  

 

  Uchwała Nr XX/228/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 10 lipca 2012 r.w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kochanowo na lata 2012 - 2019"  

 

Uchwała Nr XX/229/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kębłowo na lata 2012 - 2019"

  Uchwała Nr XX/230/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Milwino na lata 2012 - 2019"

 

  Uchwała Nr XX/231/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 10 lipca 2012 r.w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Sychowo na lata 2012 - 2019".     

 

Uchwała Nr XX/232/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 10 lipca 2012 r.w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Wyszecino na lata 2012 - 2019"

 

Uchwała Nr XX/233/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 10 lipca  2012   r. w sprawie przystąpienia do porozumienia o   przyjęciu w  zarząd drogi powiatowej  

 

 

  Uchwała Nr XXI/234/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2012-2017  

 

Uchwała Nr XXI/235/2012  Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany BUDŻETU GMINY na 2012 rok  

         - wersja WORD - załącznik Nr 2a, uzasadnienie

         - wersja pdf: załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 2a, Nr 3, Nr 4

 

Uchwała Nr XXI/236/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r.w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Luzino  

Uchwała Nr XXI/237/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w   zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 24)  

Uchwała Nr XXI/238/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r.w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 31/36 i   nr 31/70)  

Uchwała Nr XXI/239/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości  (dot. działki nr 224/10 w Luzinie)

 

Uchwała Nr XXI/240/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r.w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości  (dot. działki nr 96/19 w Robakowie)

 

Uchwała Nr XXI/241/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r.w sprawie nabycia nieruchomości  (dot. działki nr 342/18 w Kębłowie)

 

Uchwała Nr XXI/242/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości  (dot. działki nr 97/20 i  nr 97/24 w Wyszecinie)

  Uchwała Nr XXI/243/2012  Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości  (dot. działki nr 527/13 w Kębłowie)

 

Uchwała Nr XXI/244/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia w   trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym  (dot. wezwania p.Marka Temskiego)  

Uchwała Nr XXI/245/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r.w sprawie zmiany Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej  

Uchwała Nr XXI/246/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r.w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Zielnowo (działka nr 260/17) w   gminie Luzino  

  Uchwała Nr XXI/247/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2010 Rady Gminy Luzino z   dnia 2   grudnia 2010 roku w   sprawie powołania Komisji Rewizyjnej  

 

Uchwała Nr XXI/248/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r.w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2010 Rady Gminy Luzino z   dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących i   wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Luzino  

 

Uchwała Nr XXI/249/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/198/2012 Rady Gminy Luzino z   dnia 27 kwietnia 2012 roku w  sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie   

 

Uchwała Nr XXII/250/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r. w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Gminy dotyczącego wykazu zadań inwestycyjnych na 2013 rok  

   

Uchwała Nr XXII/251/2012 Rady Gminy Luzinoz dnia 15 października 2012 r.

w sprawie zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2012-2017

Uchwała Nr XXII/252/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok  

 Uchwała Nr XXII/253/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok  

 

Uchwała Nr XXII/254/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r.

w sprawie określenia stawek opłat z   tytułu posiadania psa na 2013 rok  

 

Uchwała Nr XXII/255/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r.

w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2013 rok

 Uchwała Nr XXII/256/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i   zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i   form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane  

  

 

Uchwała Nr XXII/257/2012  Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dąbrówka, działka nr 194/9, nr 194/11 i   nr 194/12 oraz fragmentu wsi Barłomino, działka nr 85/8 i   część działki nr 85/13  

  Uchwała Nr XXII/258/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości  (dot. działki nr 367/39 w Kębłowie)

  Uchwała Nr XXII/259/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości  (dot. działki nr 367/37 w Kębłowie)

 

Uchwała Nr XXII/260/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości  (dot. działki 367/35 w Kębłowie)

 

Uchwała Nr XXII/261/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r.

w sprawie nabycia nieruchomości  (dot. działki nr 367/33 w Kębłowie)

Uchwała Nr XXII/262/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości  (dot. działki nr 367/31 w Kębłowie)

 

Uchwała Nr XXII/263/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r.w sprawie komunalizacji działki nr 210/1 położonej w   Sychowie - obręb Robakowo   

 

  Uchwała Nr XXII/264/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Luzino do złożenia wniosku o   dofinansowanie ze środków GIS - Green Investment Scheme (System Zielonych Inwestycji) i   Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   formie dotacji i   pożyczki dla projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w   Gminie Luzino"  

 

Uchwała Nr XXII/265/2012  Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na przedstawiciela Gminy Luzino do Powiatowej Rady Zatrudnienia  

 

Uchwała Nr XXII/266/2012  Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr I/10/2010 Rady Gminy Luzino z   dnia 2   grudnia 2010 r. w   sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino  

 

Uchwała Nr XXII/267/2012  Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2010 Rady Gminy Luzino z   dnia 2   grudnia 2010 r. w   sprawie powołania Komisji Rewizyjnej  

DALSZE UCHWAŁY