Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.

PRZETARG - SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA BUDOWA I REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY LUZINO - oferty do 24.05.2011 r.

1. Ogłoszenie o przetargu

2. SIWZ

3. Dokumentacja techniczna:

    1) Specyfikacja wykonania i odbioru robót

     2) Przedmiary robót:

         a) Zadanie 1 - Budowa chodnika w ciągu ulicy Paraszyńskiej w Luzinie

         b) Zadanie 2 - Budowa chodnika w rejonie przystanków w Sychowie

         c) Zadanie 3 - Budowa wjazdów i chodników w Kochanowie

         d) Zadanie 4 - Remont chodnika ul. Słoneczna w Luzinie

         e) Zadanie 5 - Remont chodnika ul. Dolna w Luzinie

    3) Projekty:

        a) Zadanie 1 - Budowa chodnika w ciągu ulicy Paraszyńskiej w Luzinie.

        b) Zadanie 2 - Budowa wjazdów i chodników w Sychowie

        c) Zadanie 3 - Budowa chodnika w rejonie przystanków w Kochanowie