Gmina Luzino

Sprawozdania budżetowe za 2011 rok


 

UCHWAŁA Nr 042/g243/R/III/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5.04.2012 r. W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU

SPRAWOZDANIE Z  WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUZINO, PLANU  FINANSOWEGO  JEDNOSTKI, PLANÓW   FINANSOWYCH  SAMORZĄDOWYCH  INSTYTUCJI KULTURY
ORAZ  INFORMACJA O STANIE MIENIA za rok 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W LUZINIE ZA 2011 ROKU

 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2011

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

w roku  2011r.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie za 2011 rok

SPRAWOZDANIE  OPISOWE z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury

 Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie za 2011 rok

SPRAWOZDANIE zwykonania planu finansowego  jednostki budżetowej

Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki końcowe za rok 2011r.

I N F O R M A C J A O REALIZACJI ZAŁOŻEŃ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011 – 2017 ORAZ PRZEBIEGU WYKONANIA PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDŻETU GMINY LUZINO W 2011 ROKU

Realizacja założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej (na lata 2011 - 2017) dotycząca roku 2011

================================================================

- Informacja o przebiegu  wykonania BUDŻETU   GMINY  LUZINO, PLANU FINANSOWEGO  JEDNOSTKI oraz PLANÓW   FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI  KULTURY za I półrocze 2011 roku

================================================================= 

 sprawozdania innych jednostek:

- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2011r. (word), (pdf)

 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

za I półrocze 2011r. (word), (pdf)

  Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie w I półroczu 2011roku

- Informacja o  przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie w I półroczu 2011r.

SPRAWOZDANIE zwykonania planu finansowego jednostki budżetowej

Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki za  I półrocze 2011r.

===============================================================

- Sprawozdanie o dochodach Rb 27S za I półrocze 2011 roku

- Sprawozdanie o wydatkach Rb 28 S za I półrocze 2011 roku

- Sprawozdanie o stanie należności  RbNDS za I półrocze 2011 roku

- Sprawozdanie o nadwyżce deficycie RbNDS za I półrocze 2011 roku

- Sprawozdanie o zaległościach RbZ za I półrocze 2011 roku

===============================================================

- Sprawozdanie o dochodach Rb 27S za IV kwartał 2011 roku

- Sprawozdanie o wydatkach Rb 28 S za IV kwartał 2011 roku

- Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie RbNDS za IV kwartał 2011 roku

- Sprawozdanie o stanie należności RbN za IV kwartał 2011 roku

- Sprawozdanie o zaległościach RbZ za IV kwartał 2011 roku

 

====================================================================