Gmina Luzino

UCHWAŁY BUDŻETOWE

 

 

- Uchwała Nr 015/g243/D/III/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Luzino na lata 2011-2017
- Uchwała Nr 121/g243/F/III/10 z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Luzino na lata 2011-2017
- Uchwała Nr 122/g243/III/P/10 z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Luzino na 2011 rok oraz możliwość sfinansowania deficytu budżetu
===================================================

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy LUZINO na rok 2011 (wersja WORD)
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy LUZINO na rok 2011 (wersja pdf)
- Załącznik Nr 1 do projektu uchwały
- Załącznik Nr 2 do projektu uchwały
- Załącznik Nr 3 do projektu uchwały (wersja WORD), - wersja pdf
- Załącznik Nr 5 do projektu uchwały
- Załącznik Nr 6 do projektu uchwały
- Załącznik Nr 7 do projektu uchwały

===================================================

 

- Uchwała Nr IV/ 12/2010 RADY GMINY  LUZINO z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy LUZINO na rok 2011 (wersja WORD),

uchwała Nr IV/ 12/2010 (wersja pdf) 

załącznik nr 1 do uchwały - dochody (wersja pdf) 

załącznik nr 2 do uchwały - wydatki (wersja pdf) 

załącznik nr 3 do uchwały - wydatki na programy z UE (wesja WORD),  

załącznik nr 3 (wersja pdf) 

załącznik nr 4 do uchwały - przychody i rozchody budżetu (wesja pdf) 

załącznik nr 5 do uchwały - zestawienie dochodów - zadania z administracji rządowej i zlecone (wesja pdf) 

załącznik nr 6 do uchwały (wesja pdf) 

załącznik nr 7 do uchwały - dochody i wydatki - porozumienia z administracją rządową (wesja WORD),  

załącznik nr 7 do uchwały (wesja pdf) 

załącznik nr 8 do uchwały (wesja WORD) - dochody i wydatki - porozumienia z j.s.t., 

załącznik nr 8 do uchwały (wesja pdf)  

załącznik nr 9 do uchwały - GKdsPiRPA (wesja WORD),  

załącznik nr 9 do uchwały (wesja pdf) 

załącznik nr 10 do uchwały - oświatowe jednostki budżetowe (wesja WORD),  

załącznik nr 10 do uchwały (wesja pdf) 

załącznik nr 11 do uchwały - dotacje dla podmiotów (wesja WORD),  

załącznik nr 11 do uchwały (wesja pdf) 

załącznik nr 12 do uchwały - wydatki jednostek pomocnicznych (wesja WORD),  

załącznik nr 12 do uchwały (wesja pdf) 

załącznik nr 13 do uchwały - wydatki naochronę środowiska (wesja WORD),  

załącznik nr 13 do uchwały (wesja pdf) 

objaśnienia do budżetu na 2011 rok (wersja WORD) 

objaśnienia (wersja pdf) 

================================================== 

UCHWAŁA  NR IV/13/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2011-2017

======================================================================

UCHWAŁA Nr  VI / 45 / 2011 RADY  GMINY  LUZINO z dnia 14 marca 2011 roku W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

 

====================================================================== 

- UCHWAŁA Nr VII / 47 / 2011 RADY  GMINY  LUZINO z dnia 28 marca 2011 roku

 W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK (wersja WORD)

- wersja pdf uchwały

- załącznik Nr 1 do uchwały (werska pdf)

- załącznik Nr 2 do uchwały (werska pdf)

- załącznik Nr 3 do uchwały (werska pdf)

- załącznik nr 4 do uchwały (wersja word), wersja pdf

- uzasadnienie do uchwały (wersja word), wersja pdf

=====================================================================

UCHWAŁA Nr VIII/60/2011 RADY GMINY LUZINO z dnia 9 maja 2011 roku  W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

 

======================================================================

UCHWAŁA Nr IX/68/2011 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2011 roku W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

 

 

======================================================================

Uchwała Nr X/85/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie BUDŻETU GMINY na 2011 rok

======================================================================

 

 Uchwała Nr XIII/129/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie BUDŻETU GMINY na 2011 rok

- wersja WORD

- załącznik nr 1 do uchwały (pdf)

- załącznik nr 2 do uchwały (pdf)

- uzasadnienie do uchwały (wersja WORD)

=======================================================================

Uchwała Nr XIII/128/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2011-2017

- wersja WORD

- załącznik nr 1 do uchwały

- załącznik nr 2 do uchwały: część 1, część 2, część 3

 

 

======================================================================