Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Luzino

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 28.12.2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sychowo, część działki nr 204, w zakresie działek nr 204/1 i 204/2 - wnioski do 08.02.2010 r.

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 11.12.2009 r. o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika, ścieżki rowerowej i wjazdów na działkach nr 555/6, 555/9, 295/4 i 620/2 w miejscowości Luzino (zamieszczono w BIP 14.12.2009 r.)


-O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 11.12.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla infrastruktury technicznej obejmującej budowę odcinka linii kablowej nn-0,4 KV na dz. 565/5 i 976/1 (ul. Abrahama) dla zasilania budynków mieszkalnych w Luzinie – dz.nr 976/3, 976/4 i 976/5 w miejscowości Luzino (zamieszczono w BIP 14.12.2009 r.)

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 04.12.2009 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino - w dniach od 17.12.2009 r do 19.01.2010 r. (zamieszczono w BIP 04.12.2009 r.)


-O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 24.11.2009 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Luzinie na działce o numerze geodezyjnym 272/45 (obręb Luzino), w miejscowości Luzino

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 24.11.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego- dla inwestycji polegającej na budowie abonenckiego przyłącza napowietrznego SN-15kV w tym abonenckiej słupowej stacji transformatorowej SN/nN A-proj. „ Kochanowo – Miro „ typu STSp-20/250 oraz przebudowy linii napowietrznej SN-15kV w Kochanowie na działkach nr 742, 298/3 i 298/4 przy ul. Ks. Borysiewicza

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 12.11.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla infrastruktury technicznej obejmującej budowę linii kablowych oświetleniowych z latarniami dla oświetlenia ulic Wiejskiej, Andersa, Solidarności, Okrężnej, Obr. Helu, Łącznej i 11 Listopada w miejscowości Kębłowo (zamiesczono w BIP 17.11.2009 r.)

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 22.10.2009 r. o podjęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Luzinie(zamieszczono w BIP 23.10.2009 r.)


- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 16.10.2009 r. o wydanych postanowieniach dla przedsięwzięcia - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Luzinie (zamieszczono w BIP 19.10.2009 r.)

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 30.09.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego w związku z przebudową linii napowietrznej nn-0,4kV na linię kablową oraz demontażem linii napowietrznej nn-0,4kV na działkach nr 505/6, 506/1, 506/3, 506/4, 506/8, 506/14, 506/15, 502/5, 725, 479, 478/5 i 476 w miejscowości Kębłowo (wprowadzono do BIP 09.10.2009 r.)

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 08.10.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - w związku z budową linii kablowej nn 0,4kV dla zasilenia dz.nr 927/2 przebiegającej przez dz.nr 926/3, 925/1, 924/1, 923/1, 922/1 i 1451/2 w miejscowości Luzino

- OBWIESZCZENIE z dnia 09.09.2009 r. o wyłożeniu od 23.09.2009r. do 22.10.2009r. do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (wprowadzono do BIP 09.09.2009 r.)

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 07.09.2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Kębłowie - wnioski do 8.10.2009 r. (wprowadzono do BIP 8.09.2009 r.)

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 07.09.2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zelewo (część działki nr 7/9 ),(wprowadzono do BIP 8.09.2009 r.)

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 03.09.2009 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali pod montaż / produkcję części używanych w przemyśle spożywczym na nieruchomości oznaczonej numerami 39/13 i 39/14 w Robakowie (zamieszczono w BIP 7.09.2009 r.)

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 02.09.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego w związku z budową linii kablowej 0,4kV wraz z wymianą przewodów linii napowietrznej i słupów nn dla zasilenia dz.nr 294/4 przebiegającej przez dz.nr 88, 115, 294/2, 294/1, 85/5, 85/4, 87/20 w miejscowości Zelewo (zamieszczono w BIP 7.09.2009 r.)

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 02.09.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznegow związku z budową linii kablowej 0,4kV wraz z wymianą przewodów linii napowietrznej i słupów nn dla zasilenia dz.nr 56/3, 56/4, 56/7, 56/8 i 56/9 przebiegającej przez dz.nr 165, 56/6 i 56/10 w miejscowości Tępcz (zamieszczono w BIP 7.09.2009 r.)

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 20.08.2009 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia na otwarciu działalności gospodarczej – stolarnia meblowa na działce o numerze geodezyjnym 854/8 (obręb Luzino) przy ul. Paraszyńskiej

- OBWIESZCZENIE z dnia 19.08.2009 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poszczególych wsi gminy Luzino (zamieszczono w BIP 19.08.2009 r.)

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 12.08.2009 r.o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przekształceniu sposobu użytkowania sklepu meblowego z magazynem na stolarnię na działce o numerze geodezyjnym 490/2 (obręb Kębłowo)

- OBWIESZCZENIE z dnia 12.08.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Luzinie

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 26.07.2009 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego budowie warsztatu mechaniki pojazdowej z poddaszem mieszkalnym na działce o numerze geodezyjnym 1267/1 (obręb Luzino)


- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 24.07.2009 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego wykonywaniu usług w zakresie mechaniki pojazdowej na działce o numerze geodezyjnym 1267/2 (obręb Luzino)


- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 24.07.2009 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na na budowie odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Słonecznej do wylotu do rzeki Bolszewki na działkach o numerach geodezyjnych 366/7, 283 i 285 (obręb Luzino)


- OBWIESZCZENIE z dnia 24.07.2009 r. o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Żarnowiec – Sierakowice, której celem jest zamknięcie tzw. pierścienia zasilania pomiędzy stacjami elektroenergetycznymi Gdańsk Błonia – Tczew Rokitki – Starogard Gdański – Skarszewy – Kościerzyna – Sierakowice

- O B W I E S Z C Z E N I E - w dniu 10.07.2009 r. wydana została decyzja nr GOP-7331-76/09 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL BT 43235 na działce nr 210/3 w Barłominie

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 10.07.2009 r. o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego w związku z budową linii kablowej nn 0,4kV na działkach nr 73/31, 73/29, 76, 82/7, 82/8 w miejscowości Robakowo


- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 07.07.2009 r. o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wykonywanie usług w zakresie mechaniki pojazdowej na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 1267/2 (obręb: Luzino) w miejscowości Luzino, przy ul. Ofiar Stutthofu (wnioski do 28.07.2009 r.)

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 07.07.2009 r. o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa warsztatu mechaniki pojazdowej z poddaszem mieszkalnym w miejscowości Luzino, przy ul. Ofiar Stutthofu (wnioski do 28.07.2009 r.)

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 07.07.2009 r. o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia -budowa odcinka kanalizacji deszczowej od ulicy Słonecznej do wylotu do rzeki Bolszewki na działkach o numerach geodezyjnych 366/7, 283 i 285 w miejscowości Luzino, (wnioski do 28.07.2009 r.)

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 30.06.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową odcinka linii kablowej nn-0,4kV na działkach nr. 1255/7, 1251, 1248/3 i 1248/4 w miejscowości Luzino

- OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino pod trasę gazociągu DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - wnioski do dnia 04.08.2009 r.

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 25.06.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową odcinka linii kablowej nn-0,4kV na dz.nr. 470/4 i 471/1, montażem słupa K-10/12 na dz.nr. 471/2, demontażem słupa na dz.nr. 470/11 oraz wymianą słupa 204/P-7 na dz.nr. 471/3 celem usunięcia kolidującej linii napow. nn-0,4kV z proj. zabudową dz.nr. 471/2 w miejscowości Kębłowo

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 22.05.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr 127/3 i 127/33 w miejscowości Robakowo

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 22.05.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego w związku z
1. Wymianą stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, montaż w nowej lokalizacji, budowa odcinka linii napowietrznej SN 15 kV na terenie działek nr 333/39, 334,
2. Demontażem istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV na terenie działek nr 339/10, 333/39, 333/11, 333/5, 333/36, 333/35, 333/69, 334,
3. Budową linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek 339/10, 334, 333/4, 333/11, 333/5, 333/69, 333/39, 333/56, 333/57 w miejscowości Kębłowo, obręb geodezyjny Kębłowo- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 11.05.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego- w związku z budową kolektora kanalizacji sanitarnej na działkach nr 923/1, 924/1, 925/1, 926/3, 927/2 w miejscowości Luzino (zamieszczono w BIP - 15.005.2009 r.)

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 17.04.2009 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel BT 43235 na działce nr 210/3 w miejscowości Barłomino, obręb geodezyjny Barłomino, gm. Luzino

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 24.04.2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo ( wsie Kębłowo i Kochanowo), gmina Luzino.

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 24.04.2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dla trasy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej w obrębach Kębłowo, Robakowo i Dąbrówka

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 09.04.2009 r. (wprowadzono do BIP 17.04.09r.) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - w związku z budową linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 36/29 w miejscowości Robakowko, gm. Luzino.

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 09.04.2009 r. (zamieszczone w BIP 10.04.2009 r.) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego w związku z budową linii elektroenergetycznej napowietrznej 110 kV Sierakowice-Żarnowiec

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 31.03.2009 r. (zamieszczone w BIP 08.04.2009 r.) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci telewizji kablowej na działkach nr. 429, 421/1, 423/49, 420/7, 420/3, 419/6, 418, 416, 415/5, 414/6, 425/1, 427/2, 430, 431/5 ( na część którą nie obowiązuje plan ), 433/5, 433/2, 433/1, 437, 458/5, 459/5, 453, 440/8, 382, 468 w miejscowości Kębłowo

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 27.03.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego w związku z przebudową wodociągu oraz oświetlenia ulicznego na ulicy Wilczka w miejsowości Luzino

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 26.03.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego w związku z budową odcinka sieci wodociągowej wraz z zbiornikiem do magazynowania wody oraz przyłączami domowymi w obrębie geodezyjnym Kębłowo oraz Zelewo

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 24.03.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci kablowej telewizyjnej na działce nr 621 i 1450/1 w miejscowości Luzino

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 20.03.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociągowej na działce nr 347/9 w miejscowości Kębłowo

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 16.03.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego w związku z budową ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Robakowskiej na działkach nr 295/6,295/3,295/5,290/9,295/4,620/2 w miejscowości Luzino

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 09.03.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego- w związku z budową linii kablowych nn-0,4kV dla zasilenia budynków mieszkalnych na działkach nr 97/16,97/18,97/19,97/21. Proj. odcinki kabli nn-0,4kV przebiegać będą przez dz. nr 97/13 i 97/20- droga w miejscowości Wyszecino

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 20.02.2009 r. o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Żarnowiec – Sierakowice, której celem jest zamknięcie tzw. pierścienia zasilania pomiędzy stacjami elektroenergetycznymi Gdańsk Błonia – Tczew Rokitki – Starogard Gdański – Skarszewy – Kościerzyna – Sierakowice

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 19.02.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego- w związku z budową linii elektroenergetycznej napowietrznej 110 kV Sierakowice- Żarnowiec (zmiana dokonana przez wnioskodawcę w dniu 16.02.2009 r. postępowania wszczętego 19.06.2007 r.)

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 11.02.2009 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowa budynku mieszkalno usługowego (stolarnia) na działce o numerze ewidencyjnym 600/2 w Kębłowie

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 09.02.2009 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - kopalnia piasku „Zelewo”, obszar objęty wnioskiem dz. nr 8/1 obręb Zelewo

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 06.02.2009 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - rozbudowa sieci kanalizacyjnej PVC 200 wraz z przyłączami PVC 160 w Luzinie

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 04.02.2009 r. dot. zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dot. budowy fragmentów sieci kanalizacyjnej PCV 200 w Luzinie

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 23.01.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - w związku z budową linii elektroenergetycznej napowietrznej 110 kV Sierakowice- Żarnowiec

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 23.01.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - w związku z budową odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Słonecznej do wylotu do rzeki Bolszewki na działkach nr 366/7, 283, 285 w miejscowości Luzino

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 15.01.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - w związku z budową sieci gazowych, dosyłowych i rozdzielczych średniego ciśnienia w Robakowie

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 13.01.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - w związku z utwardzeniem ul. Narcyzowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach nr 717/8, 704/17, 718/11, 722/3, 726/8, 720/9, 723/3, 721/1, 720/8, 718/5, 1417/2, 714, 713/8, 711 w miejscowości Luzino

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 13.01.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - w związku z budową chodnika przy ul. Chłopskiej i ul. Ludowej na działkach nr 353, 340/21, 340/8, 341/10, 343/45, 343/35, 343/28, 343/18, 343/9, 344, 352/5, 351/8, 351/21, 351/33 w miejscowości Kębłowo

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 13.01.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - w związku z budową chodnika na działkach nr 271, 260, 292 w miejscowości Kochanowo

- O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 13.01.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - w związku z budową, przebudową elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych SN-15 kV, nn-0,4 kV oraz oświetlenia drogowego na działkach nr 223/2, 214/2 i 215/3 w miejscowości Luzino

- OBWIESZCZENIE z dnia 6.01.2009 r. o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia - dot. rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Luzinie

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:696
Treść wprowadził(a): Hinz Alicja, 2012-04-17 10:55:28
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2012-04-17 10:40:12