Gmina Luzino

SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA ALTAN Z GRILLEM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MIEJSCOWOŚCIACH ZELEWO I WYSZECINO, NA TERENIE GMINY LUZINO
Numer ogłoszenia: 97297 - 2012; data zamieszczenia: 30.04.2012
(oferty do 10.05.2012 r.)

 

- ogłoszenie

- SIWZ

 

Zelewo:

- projekt zagospodarowania działki

- projekt architektoniczno-budowlany

- specyfikacja techniczna

- przedmiar robót

 

Wyszecino:

- projekt zagospodarowania działki

- projekt architektoniczno-budowlany

- specyfikacja techniczna

- przedmiar robót