Gmina Luzino

Montaż instalacji solarnych do przygotowania ciepłej wody uzytkowej w Gminie Luzino w ramach projektu Czyste powietrze Gminy Luzino. Numer ogłoszenia: 180264 - 2012; zmiana terminu składania ofert 21.06.2012 r

(zamieszczono w BIP: 30.05.2012)

 

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ.

3. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót.

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

5. Zmiana do SIWZ.

6. Wyjaśnienie.

7. Ogłoszenie nr 2 o zmianie ogłoszenia.

8. Zmiana do SIWZ nr 2.

9. Wyjaśnienie nr 2.