Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Luzino

Baza organizacji pozarządowych  


GMINNY KLUB SPORTOWY W LUZINIE

84-242 Luzino ul. Ofiar Stutthofu 11

Prezes – Eugeniusz Miotke

tel. 58 678 20 68 wew. 31

email: sekretariat@luzino.pl

Zakres prowadzonej działalności statutowej:  sport i rekreacja

Gminny Klub Sportowy w Luzinie istnieje od 1995 roku. Głównym celem stowarzyszenia jest rozwój i popularyzacja sportu, wychowanie młodzieży przez sport oraz promocja Gminy Luzino.


KASZUBSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWO – KULTURALNE

84-242 Luzino ul. Mickiewicza 22

Prezes – Piotr Klecha

tel. 503 537 930

email: p.klecha@gosrit.luzino.pl

http:// www.kts-k.e-luzino.pl

Zakres prowadzonej działalności statutowej: sport i rekreacja, kultura i sztuka, młodzież, niepełnosprawni

Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne jest stowarzyszeniem mającym na celu wszechstronny rozwój sportu i kultury, a w szczególności umożliwienie aktywnego uczestnictwa w zajęciach kulturalnych i sportowych dzieci i młodzieży.


KLUB ABSTYNENTA „LUZINO”

84-242 Luzino ul. Wilczka 4 – wejście od podwórza

Prezes – Roman Kreft

Email: klubabstynentaluzino@autograf.pl

Czynny: od pn – pt. od 15.45 do 19.00

Zakres prowadzonej działalności statutowej: profilaktyka uzależnień

Klub Abstynenta „Luzino” jest stowarzyszeniem mającym na celu pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz działania profilaktyczne. Po wstępnym kontakcie możliwość korzystania z konsultacji.


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LUZINIE

84-242 Luzino ul. Ofiar Stutthofu 39

Prezes – Alicja Hinz

tel. 505 365 584

email: zk@luzino.pl

http:// www.osp.luzino.pl

Zakres prowadzonej działalności statutowej: zapobieganie pożarom, akcje ratownicze, akcje informacyjne.

Celem stowarzyszenia jest pomoc poszkodowanym oraz osobom potrzebującym pomocy m.in. poprzez gaszenie pożarów, usuwanie skutków powodzi, akcje ratownicze w wypadkach.


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MILWINIE

84-217 Milwino ul. Strażacka 5

Prezes – Rajmund Gaffke

tel. 516 373 392

email: zk@luzino.pl

Zakres prowadzonej działalności statutowej: zapobieganie pożarom, akcje ratownicze, akcje informacyjne

Ochotnicza Straż Pożarna w Milwinie powstała w 1938 roku. Celem stowarzyszenia jest pomoc poszkodowanym oraz osobom potrzebującym pomocy, akcje ratownicze, usuwanie wiatrołomów, pomoc w usuwaniu skutków powodzi, poszukiwanie ludzi.


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZELEWIE

84-252 Zelewo ul. Długa 31

Prezes – Ryszard Groth

tel. 785 925 843

Email: zk@luzino.pl

Zakres prowadzonej działalności statutowej: zapobieganie pożarom, akcje ratownicze, akcje informacyjne

Ochotnicza Straż pożarna w Zelwie została założona w 1911 roku. Posiada kilkudziesięciu członków oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Stowarzyszenie niesie pomoc osobom poszkodowanym, prowadzi akcje ratownicze m.in. przy gaszeniu pożarów, w wypadkach.


POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO KOŁO
W WEJHEROWIE O/LUZINO

84-242 Luzino ul. Mickiewicza 22

Przewodnicząca koła – Dorota Labudda

tel. 607 473 585

email: dorota-labudda@wp.pl

Zakres prowadzonej działalności statutowej: niepełnosprawni

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Koło w Wejherowie powstało w 2008 roku. Głównym zadaniem stowarzyszenia jest organizowanie pomocy członkom koła w rozwiązywaniu ich problemów życiowych poprzez informację, pomoc prawna i socjalno – bytową organizowanie rehabilitacji leczniczej. Koło organizuje rehabilitacje domowe, na basenie, a także spotkania z psychologiem.


STOWARZYSZENIE GOSPODARZY, GOSPODYŃ I SYMPATYKÓW WSI ROBAKOWO POD PATRONATEM ŚW. JANA CHRZCICIELA

84-242 Robakowo ul. Św. Jana 49

Prezes – Genowefa Słowi

tel. 504 116 931

Zakres prowadzonej działalności statutowej: kultura i sztuka, rozwój społeczności lokalnej

Stowarzyszenie działa od 2012 roku i jest zawiązane dla aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Robakowo wokół rozwiązywania codziennych problemów, dbałości o kulturę, tradycję
i dziedzictwo kulturowe. Celem stowarzyszenia jest również m.in. rozwój turystyki,
szerzenie kultury kulinarnej.


STOWARZYSZENIE INICJATYW OBYWATELSKICH „PRO BONO”

84-242 Luzino ul. Ofiar Stutthofu 56,

Prezes – Zofia Botulińska

tel. 58 678 23 24

email: zofiabotulinska@o2.pl

Zakres prowadzonej działalności statutowej: kultura i sztuka, rozwój społeczności lokalnej

Stowarzyszenie działa od 2007 roku.  Celem działania jest integracja i aktywizacja społeczna i obywatelska, propagowanie wiedzy, kultury, zdrowia, dobrych obyczajów oraz idei kształcenia się przez całe życie, wspieranie wszystkich form aktywności intelektualnej i fizycznej. Wszystkie działania kierowane są do mieszkańców gminy Luzino, powiatu wejherowskiego,  Pomorza i Kaszub.


STOWARZYSZENIE ŚWIETLICA INTEGRACYJNA „SKRZYDŁO ANIOŁA”

84-242 Luzino ul. Ofiar Stutthofu 58/3

Prezes - Lucyna Wirkus

tel. 660 572 461

email: lucynawirkus@amorki.pl

http://www.skrzydloaniola.luzino.pl

Zakres prowadzonej działalności statutowej: niepełnosprawni

„Skrzydło Anioła” tworzą dzieci niepełnosprawne i ich rodzice z Gminy Luzino oraz wolontariusze, przyjaciele, sponsorzy i sympatycy. Grupa zawiązała się w 2006 roku. Głównym celem Świetlicy jest szeroko rozumiana integracja. W ramach działalności organizowane są zajęcia sportowe, warsztaty plastyczne, wyjazdy na basen, pikniki integracyjne.


TOWARZYSTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „TON”

84-242 Luzino ul. 10 Marca 11

Prezes – Barbara Lademann

email: tonluzino@wp.pl

Zakres prowadzonej działalności statutowej: niepełnosprawni

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "TON" w Luzinie zostało założone w  2011 roku.  Stowarzyszenie liczy kilkudziesięciu członków. Celami Stowarzyszenia są m.in. wspieranie inicjatyw osób niepełnosprawnych, zrzeszanie  osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych do wzajemnej pomocy w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji osób niepełnosprawnych.


ZRZESZENIE KASZUBSKO POMORSKIE O/LUZINO

84-242 Luzino, ul. Młyńska 75

Prezes – Mieczysław Bistroń

email:  am_bistron@poczta.onet.pl

http:// www.kaszubi.pl/o/Luzino

Zakres prowadzonej działalności statutowej:  rozwój społeczności lokalnej, kultura i sztuka

Oddział założony został w 1981 roku. Celem Zrzeszenia jest rozbudzenie szerokiej inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju kulturowego, społecznego i gospodarczego całego Pomorza. Jak i szerzenie w społeczeństwie szczególnie wśród młodzieży znajomości tradycji kaszubsko – pomorskich.


ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO – 70 LUZIŃSKA WODNA DRUŻYNA HARCERSKA

84-242 Luzino ul. Ofiar Stutthofu 14,

Prezes – phm. Mariusz Kryża

http:// www.70lwdh.e-luzino.pl

Zakres prowadzonej działalności statutowej: edukacja, młodzież, sport i rekreacja, promocja
i organizacja wolontariatu, pomoc społeczna.

Drużyna harcerska na terenie Luzina działa od 2008 roku, pod kołem harcersko – żeglarskim, zrzeszonym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie. Drużyna reprezentuje Gminę Luzino w uroczystościach patriotycznych oraz w imprezach o innym charakterze np.: sportowym, kulturalnym. Drużyna jest otwarta na młodzież z całej gminy.   


KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W LUZINIE

84-242 Luzino ul. Ofiar Stutthofu 14

Prezes – Wittstock Maria

Zakres prowadzonej działalności statutowej:  rozwój społeczności lokalnej, kultura i sztuka

Koło Gospodyń Wiejskich od początku istnienia bierze udział w życiu kulturalnym Gminy Luzino. Panie poświęcają się pracy kulturalno – oświatowej. Kontynuują wypracowane przez poprzedniczki zwyczaje, tradycje kaszubskie, m.in. poprzez naukę piosenek kaszubskich, haftu kaszubskiego. Przygotowują występy kabaretowe, biorą udział w wielu uroczystościach.


STOWARZYSZENIE SAMORZADNOŚĆ

84-242 Luzino ul. Dobra 4

Prezes – Kulhawik Kazimierz

Tel. 660 521 711

email: stowarzyszenieluzino@wp.pl

http:// www.stowarzyszenieluzino.info

Zakres prowadzonej działalności statutowej:  rozwój społeczności lokalnej,

Celem stowarzyszenia jest rozbudzenie szerokiej inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego w szczególności w środowisku lokalnym
i regionalnym – powiat, gmina. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny samorządności wśród społeczeństwa. Działanie na rzecz zwiększenia udziału społeczności lokalnej w życiu publicznym. Troska o uczciwość w życiu publicznym.


ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW W LUZINIE

84-242 Luzino

Przewodniczący - Brobisława Pobłocka

tel.:604 442 071

Zakres prowadzonej działalności statutowej: seniorzy, turystyka,

Celem działalności stowarzyszenia jest integracja członków, poprzez organizację spotkań, rekreacja przez organizowanie wycieczek, pielgrzymek, oraz pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów życiowych.


Bazę danych organizacji pozarządowych przygotowuje Referat Spraw Obywatelskich.

Jeżeli chcesz zaktualizować swoje dane lub dodać nową organizację, prosimy o wypełnienie załączonego druku -
"Ankieta dla organizacji pozarządowych".

Ankieta dla organizacji pozarządowych  

Baza danych organizacji pozarządowych tworzona jest na podstawie ankiet dobrowolne wypełnionych przez organizacje działające na terenie Gminy Luzino. Ankieta i baza będzie w głównej mierze podstawą do zapraszania organizacji pozarządowych do konsultacji oraz do informowania o działaniach Urzędu Gminy oraz Rady Gminy Luzino.

Jeśli dane zamieszczone w zakładce Baza organizacji pozarządowych są błędne, nieaktualne lub niekompletne proszę wypełnić ankietę i złożyć ją w Urzędzie Gminy w Luzinie w Referacie Spraw Obywatelskich (ul. 10 Marca 11).

Zachęcamy do wypełnienia ankiety.

 

Ankieta dla organizacji pozarządowych

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2245
Treść wprowadził(a): Wilkowska Marlena, 2018-10-11 14:24:52
Treść wytworzył(a): Sylwia Wicon, 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-10-11 13:20:40