Gmina Luzino

ROK 2021

 Uchwała Nr XX/287/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2021 rok,


ROK 2020

Uchwała nr XI/193/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prawadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2020 rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2020 rok

ROK 2019

UCHWAŁA NR XLVIII/569/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2019 rok

UCHWAŁA NR XVII/251/2020 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność́ pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2019 rok,

ROK 2018

UCHWAŁA NR VI/91/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2018 rok

- UCHWAŁA NR XLII/495/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2018 rok

- UCHWAŁA NR XXXVI/408/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2018 rok

 

ROK 2017

- UCHWAŁA NR XLI/463/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2017 rok

- UCHWAŁA NR XXIV/244/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2017 rok

ROK 2016

 


ROK 2015


ROK 2014


ROK 2013  


ROK 2012


ROK 2011