Gmina Luzino

SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY LUZINO - sprawa nr 17.2012 - oferty do 27.07.2012 r.
Numer ogłoszenia: 157265 - 2012; data zamieszczenia: 19.07.2012

 

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ.

3. Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja Techniczna.