Gmina Luzino

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska


Kwestionariusz osobowy


  Oświadczenie kandydata  


Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie


 

- Ogłoszenie z dnia 27 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie w wymiarze pełnego etatu - aplikacje można składać do 12.03.2019 r.

- Informacja z dnia 13.03.2019 r. - lista osób spełniająca wymogi formalne

- Informacja z dnia 21.03.2019 r. o wynikach naboru


 - Ogłoszenie z dnia 14 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze STARSZEGO REFERENTA DS. KANCELARYJNYCH w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie w wymiarze pełnego etatu - aplikacje można składać do 26.02.2019 r.

Unieważnienie naboru z dnia 14 lutego 2019 r.


 

- Ogłoszenie z dnia 30 listopada 2018r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie – aplikacje można składać do dnia 11 grudnia 2018 r. do godz. 14.00.

- Lista kandydatów spełniająca wymogi formalne

- Wynik naboru z dnia 19 grudnia 2018 r.


- Ogłoszenie z dnia 29 października 2018 r. o naborze na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie - aplikacje można skladać do dnia 14 listopada 2018 r.

- Ogłoszenie z dnia 17 września 2018 r. o naborze na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie - aplikacje można składać do 28 września 2018 r. 


- Ogłoszenie z dnia 08.06.2018 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze DS. OBSŁUGI ŚWIADCZENIA „DOBRY START” w wymiarze pełnego etatu - aplikacje do 19.06.2018 r.

- Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

- Wynik naboru z dnia 28.06.2018 r.


- Ogłoszenie z dnia 18 maja 2018 r. o naborze na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie - aplikacje można składać do 12 czerwca 2018 r.

- Ogłoszenie z dnia 22 lutego 2018 r. o naborze na wolne stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie - aplikacje można składać do 9 marca 2018 r.  

- Ogłoszenie z dnia 15 lutego 2018 r.o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. swiadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie - aplikacje można składać do 27 lutego 2018 r.

- Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

- Wynik naboru z dnia 7 marca 2018 r.


- Ogłoszenie z dnia 29 stycznia 2018 r. o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie - aplikacje można składać do 13 lutego 2018 r. 


- Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie - aplikacje można składać do 16 stycznia 2018 r. 


- Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. swiadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie - aplikacje można składać do 16 stycznia 2018 r. 

- Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

- Wynik naboru z dnia 25 stycznia 2018 r. 


- Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjno - kancelaryjnych i świadczenia wychowawaczego w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Luzinie - apikacje można składać do 16 stycznia 2018 r. 

- Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

- Wynik naboru z dnia 25 stycznia 2018 r. 


- Ogłoszenie z dnia 13 listopada 2017 r. o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie w wymiarze pełnego etatu - aplikacje można składać do 19 grudnia 2017 r.


- Ogłoszenie z dnia 19 lipca 2017 r. o naborze na wolne stanowisko młodszego asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie w wymiarze pełnego etatu - aplikacje można składać do 4 sierpnia 2017 r. 


- Ogłoszenie z dnia 29 czerwca 2017 r. o naborze na wolne stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie w wymiarze pełnego etatu - aplikacje można składać do 18 lipca 2017 r.


 - Ogłoszenie z dnia 17 lutego 2017 r. o naborze na wolne stanowisko urzednicze ds. swiadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie w wymiarze pełnego etatu - aplikacje należy składać do 28 lutego 2017 r. 

- lista kandydatów spełniających wymogi formalne 

- Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczenia wychowawczego


 - Ogłoszenie z dnia 9.01. 2017 r. o naborze na wolne stanowisko pracy na wolne stanowisko pracownika socjalnego - aplikacje należy składać do 2 lutego 2016 r. 

Uwaga! Przedłużono termin składania aplikacji do 28 lutego 2017 r. 


 - Ogłoszenie z dnia 26.10.2016 r. o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego - aplikacje należy składać do 18 listopada 2016 r.


 - Ogłoszenie z dnia 3.10.2016 r. o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego - aplikacje należy składać do 25 października 2016 r.


- Ogłoszenie z dnia 14.07.2016 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczenia wychowawczego - aplikacje należy składać do 26 lipca 2016 r.

- lista kandydatów spełniających wymagania formalne

informacja z dnia 03.08.2016 r. o wynikach naboru


- Ogłoszenie z dnia 08.07.2016 r. o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego - na zastępstwo - aplikacje należy składać do 19.07.2016 r.


- Ogłoszenie z dnia 08.07.2016 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych - aplikacje należy składać do 19.07.2016 r.

- lista kandydatów spełniających wymagania formalne

- Informacja z dnia 28.07.21016 r. o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych


- Ołoszenie z dnia 20.05.2016 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjno-kancelaryjnych - aplikacje należy składać do 31.05.2016 r.

- Lista osób spełniających wymagania formalne

- Informacja z dnia 09.06.2016 r. o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. organizacyjno-kancelaryjnych


- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjno - kancelaryjnych - aplikacje należy składać do 17.05.2016 r.

- lista osób spełniających wymagania formalne

 


- Nabór na 3 wolne stanowiska urzędnicze ds. świadczenia wychowawczego - aplikacje należy składać do 23.02.2016 r.

- lista_osób spełniających warunki formalne

- Informacja o wynikach naboru z dnia 02.03.2016 r.