Gmina Luzino

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I INSTALACJĄ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA 30 GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ 7 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W RAMACH PROJEKTU ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LUZINO
Numer ogłoszenia: 450896 - 2012; data zamieszczenia: 14.11.2012

zmiana terminu składania ofert do: 7.12.2012 r.

 

 

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

 

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

5. Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ.

6. Zmiana nr 1 do SIWZ. 

 

7. Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ.