Gmina Luzino

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I ODPADÓW ZBIERANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY Z TERENU GMINY LUZINO - Numer ogłoszenia: 498494 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012; oferty do 17.12.2012 r.

 

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ.

3. Załącznik 1a, 1b, 1c.