Gmina Luzino

 


- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Luzino w 2020 r. w formie wsparcia - oferty do 10 lipca 2020 r.

- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Luzino w 2020 r. w formie wsparcia - oferty do 24 marca 2020 r. /- Zawiadomienie z dnia 16.03.2020 r.

- ZAWIADOMIENIE Z DNIA 26.03.2020 R. O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT,

- Zawiadomienie o przedłożeniu terminu składania ofert z dnia 07.05.2020 r.


- Zawiadomienie z dnia 17.04.2020 r. o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 11 maja 2020 roku

- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Luzino w 2020 r. w formie wsparcia - oferty do 28.01.2020 r. 

- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Luzino w 2019 r. w formie wsparcia (zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Luzino w czasie wakacji letnich 2019 r. połączonych z aktywością ruchową) - oferty do 9.07.2019 r.


- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Luzino w 2019 roku w formie wsparcia - oferty do 24.01.2018 r.


- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Luzino w 2018 r. w formie wsparcia (zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci podczas wakacji) - oferty do 03.07.2018 r.


- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Luzino w formie wsparcia - oferty do 16.01.2018 r. 


- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznych Gminy Luzino w 2017 roku w formie wsparcia  - oferty do 27.02.2017 r. 


- Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Luzino w 2017 roku w formie wsparcia 
- oferty do 10.01.2017 r. 


- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Luzino w 2016 r. 
- oferty do 1.03.2016 r. 


- OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUZINO W 2016 R.
- oferty do 14 stycznia 2016 r.

- Zawiadomienie o zmianie terminu otwarcia ofert


- Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Luzino w 2015 r.z dnia 27.05.2015 r.
- oferty do 18 czerwca 2015 r.


- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Luzino w 2015 roku - oferty do 20.01.2015 r.

Zawiadomienie o zmianie terminu otwarcia ofert

Wójt Gminy Luzino zawiadamia o zmianie terminu otwarcia ofert w konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Luzino w 2015 roku.

Publiczne otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 22 stycznia 2015r. o godz. 9.00.  Termin składania ofert pozostaje bez zmian.


- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Luzino w zakresie opieki paliatywnej w 2014 roku „HOSPICJUM STACJONARNE 2014’’ - oferty do 12.03.2014 r.


- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Luzino
w zakresie ochrony zdrowia w 2014 roku „Ochrona Zdrowia Psychicznego 2014’’; oferty do 12.03.2014 r.

Uchwała Nr XXXI/377/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2013 r.w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Luzino”

  Uchwała Nr XXXIII/394/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 31 października 2013 r.w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Luzino Nr XXXI/377/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Luzino


- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Luzino
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku „SOCJOTERAPIA W ŚRODOWISKU GMINNYM 2014’’; oferty do: 15.01.2014 r.


- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Luzino
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku
„SPORT 2014’’; oferty do 15.01.2014 r.


- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Luzino
w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych i osób powyżej 45 roku życia w 2014 roku
„AKTYWIZACJA 2014’’ - oferty do 17.01.2014 r.


- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Luzino
w zakresie opieki paliatywnej w 2014 roku „HOSPICJUM DOMOWE 2014’; oferty do 17.01.2014 r.

===================================================================

- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Luzino
w zakresie ochrony zdrowia w 2014 roku
„Ochrona Zdrowia Psychicznego 2014’’; oferty do 17.01.2014 r.

Uchwała Nr XXXI/377/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2013 r.w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Luzino”

  Uchwała Nr XXXIII/394/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 31 października 2013 r.w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Luzino Nr XXXI/377/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Luzino

====================================================================