Gmina Luzino

SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY LUZINO Numer ogłoszenia: 15043 - 2013; data zamieszczenia: 29.01.2013, oferty do 7.02.2013 r.

- ogłoszenie

- SIWZ

załączniki do SIWZ:

- przedmiar robót

- szczegółowe specyfikacje techniczne