Gmina Luzino

SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA KRÓTKICH ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY LUZINO
data zamieszczenia: 06.02.2013; oferty do: 14.02.2013 r., godz. 10.00

 

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ.

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

4. Przedmiary robót:

- Luzino, ul. Klonowa

- Luzino, ul. Żołnierzy Niezłomnych

- Luzino, ul. Krokusowa

- Luzino, ul. Przyleśna

- Kębłowo, ul. Wiejska

- Kochanowo, ul. Klonowa

5. Dokumentacja projektowa:

- Luzino, ul. Klonowa

Część 1

Część 2

Część 3

- Luzino, ul. Żołnierzy Niezłomnych

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Część 5

- Luzino, ul. Krokusowa

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Część 5

- Luzino, ul. Przyleśna

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

- Kębłowo, ul. Wiejska

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

- Kochanowo, ul. Klonowa

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Część 5