Gmina Luzino

Sprawozdania za I kwartał 2013 roku:

- Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów

- Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

- RB NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

- RbZ - sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

- Rb-N - sprawozdanie o stanie należności

 

Sprawozdania za II kwartał 2013 roku:

- Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów

- Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

- RB NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

- RbZ - sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

- Rb-N - sprawozdanie o stanie należności

 

Sprawozdania za III kwartał 2013 roku:

- Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów

- Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

- RB NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

- RbZ - sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

- Rb-N - sprawozdanie o stanie należności

 

Sprawozdania roczne za 2013 roku:

- Rb 27S - roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów

- Rb 28S - roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

- RB NDS - roczne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

- Rb Z - roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

- Rb-N - roczne sprawozdanie o stanie należności

- Rb-ST - roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych

 

SPRAWOZDANIA OPISOWE ZA ROK 2013:

- SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUZINO: plik doc, plik pdf

- Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie za rok 2013

- Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie

- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2013