Gmina Luzino

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY LUZINO Numer ogłoszenia: 146957 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 Termin składania  ofert: 05.08.2013

1.  Ogłoszenie

 

2.  SIWZ

 

3.  Załącznik 1a/1b/1c - Harmonogram

 

4.  Załącznik Nr 10 - Dokumentacja techniczna:

- część 1

- część 2

- część 3

 

5.  Wyjaśnienia Nr 1