Gmina Luzino

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC PUBLICZNYCH I ODPADÓW KOMUNALNYCH GROMADZONYCH SELEKTYWNIE Z BUDYNKÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY LUZINO ORAZ UTWORZENIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LUZINO
Numer ogłoszenia: 494442 - 2013; Data składania ofert: 12.12.2013

 

  1. OGŁOSZENIE
     
  2. SIWZ
     
  3. WZÓR CENNIKA