Gmina Luzino

Uchwała Nr 004/g243/D/III/14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdyni z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Luzino na lata: 2014-2024 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

 

- Uchwała Nr XXXV/405/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024

- Uchwała Nr XXXV/406/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 11 grudnia 2013 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVIII/438/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2014 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2024

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII /439 / 2014 RADY  GMINY  LUZINO z dnia 31 marca 2014 roku

W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR XL/460/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 12 maja 2014 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 

 

 

         wersja pdf

  

UCHWAŁA Nr XL / 461 / 2014 RADY  GMINY  LUZINO z dnia 12 maja  2014 roku W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK.

 

Uchwała Nr XLII/470/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024

Uchwała Nr XLII/471/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XLIII/485/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024

Uchwała Nr XLIII/486/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

 

Uchwała Nr XLV/496/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2024

Uchwała Nr Nr XLV/497/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2014-2024

 wersja pdf

UCHWAŁA NR III/11/2014 RADY GMINY LUZINO

z dnia 12 grudnia 2014 r.w sprawie ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

 wersja pdf

=================================================================

- UCHWAŁA NR IV/18/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 20 14-2024

- UCHWAŁA NR IV/19/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok