Gmina Luzino

ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ SKRATEK Z KRATOWNI I PIASKU Z PIASKOWNIKA WRAZ Z ZAŁADUNKIEM I TRANSPORTEM Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUZINIE Numer ogłoszenia: 9968 - 2014; Data składania ofert: 17.01.2014