Gmina Luzino

Konkurs plastyczny "Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych"

 

Konkurs organizowany jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa pomorskiego. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży profilaktyki związanej z zagrożeniami wypadkowymi i zdrowotnymi występującymi w gospodarstwach rolnych, a także zapoznanie z podstawowymi zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poniżej prenzentujemy materiały szkoleniowe w ramach wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych”: (materiały Państwowej Inspekcji Pracy) - termin przekazania prac do Urzędu Gminy Luzino:  do 19 kwietnia 2019 r., po wcześniejszych eliminacjach szkolnych.

Materiały dodane w roku 2019:

Materiały aktualne z lat ubiegłych: