Gmina Luzino
 

SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 361 W MIEJSCOWOŚCI KĘBŁOWO, GMINA LUZINO - sprawa nr 8.2014 Numer ogłoszenia: 86952 - 2014; Data składania ofert: 24.03.2014

 
 
1.OGŁOSZENIE
2.SIWZ
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
          A) PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ 1 | 2
          B) STWIOR
             - BUDOWLANY
             - ELEKTRYCZNY
         C) PRZEDMIARY
             - BUDOWLANY
             - ELEKTRYCZNY