Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM NA ODCINKU ULICY ŁĄKOWEJ W LUZINIE ORAZ TYMCZASOWE UTWARDZENIE PŁYTAMI BETONOWYMI TYPU JOMB ODCINKA ULICY TARTACZNEJ W LUZINIE - sprawa nr 28.2014; data składania ofert: 12.08.2014

- OGŁOSZENIE

- SIWZ

- DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

â–? BUDOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM, NA ODCINKU ULICY ŁAKOWEJ W LUZINIE

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SKŁADA SIĘ Z :

 1. PROJEKT BUDOWLANYBRANŻA DROGOWA
 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA DROGOWA
 3. PRZEDMIAR ROBÓTBRANŻA DROGOWA
 4. PROJEKT BUDOWLANYBRANŻA SANITARNA
 5. PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA
 6. SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONIANIA I ODBIORU ROBÓTBRANŻA SANITARNA
 7. PRZEDMIAR ROBÓTBRANŻA SANITARNA
   

â–? TYMCZASOWE UTWARDZENIE PŁYTAMI BETONOWYMI TYPU JOMB ODCINKA ULICY TARTACZNEJ W LUZINIE

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SKŁADA SIĘ Z :

 1. PROJEKT BUDOWLANY
 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
 3. PRZEDMIAR ROBÓT