Gmina Luzino

Logo typy wykluczenie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/8.3/POIG/2014 NA DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM TABLICY INFORMACYJNEJ DO PROJEKTU PT. ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMY W GMINIE LUZINO – II ETAP W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 OŚ PRIORYTETOWA 8. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI, DZIAŁANIE 8.3 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU

1. ZAPYTANIE OFERTOWE

                      - FORMULARZ CENOWY

2. ZAŁĄCZNIK NR 1 - PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI