Gmina Luzino

ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ SKRATEK Z KRATOWNI I PIASKU Z PIASKOWNIKA WRAZ Z ZAŁADUNKIEM I TRANSPORTEM Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUZINIE - sprawa nr 37.2014
Numer ogłoszenia: 224955 - 2014; data zamieszczenia: 24.10.2014

 

  1. Ogłoszenie
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
    1. Załącznik 1a do SIWZ – Wzór Cennika