Gmina Luzino

SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI LUZINA  Nr 44.2014 termin składania ofert: 05.01.2015 r.

1.       OGŁOSZENIE

 

2.       SIWZ

-  DOKUMENTACJA TECHNICZNA – ZAŁĄCZNIK NR 9  

1.       DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, Z ZAKRESU:

 

a)      ARCHITEKTURY I URBANISTYKI, PROJEKTU STAWU, PROJEKTU DROGOWEGO I  INSTALACJI SIECI ELEKTRYCZNEJ CZĘŚĆ 1 | CZĘŚĆ 2

b)      ZIELENI

  

2.       DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

 

3.    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, Z ZAKRESU:

 

a)   BUDOWY STAWU I MAŁEJ ARCHITEKTURY

b)   DROGOWEGO

c)    INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

d)   ZIELENI

4.    PRZEDMIAR ROBÓT